E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR Delta 2: soutěž pro mezinárodní bilaterální projekty aplikovaného výzkumu

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 5. veřejnou soutěž programu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu Delta 2. Uzávěrka je 19. 7. 2023.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program Delta 2 je zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. Projektu se musí účastnit vždy minimálně 1 zahraniční partner ze země, v níž sídlí partnerská agentura (zahraniční poskytovatel), a minimálně 1 uchazeč z Česka, který je podnikem, ten musí projekt na české straně předkládat jako hlavní uchazeč – výzkumná organizace z Česka může být zapojena pouze v roli dalšího účastníka.

Podporovány jsou pouze bilaterální spolupráce, kdy je projekt podpořen TA ČR a současně právě jedním ze zapojených zahraničních poskytovatelů. Téma projektu musí být v souladu s tematickými okruhy podporovanými daným zahraničním poskytovatelem. Česká část projektového týmu předkládá svou žádost TA ČR a současně musí zahraniční partner předložit komplementární návrh svému poskytovateli.

Délka projektů je 12–24 měsíců. Maximální intenzita podpory pro českou část projektu je 74 %, maximální výše podpory 16 milionů korun na projekt (alokace TA ČR na výzvu je cca 160 milionů korun). Návrh se předkládá TA ČR v angličtině. Povinnou součástí návrhu projektu jsou průzkum trhu a Common proposal jako potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu.

Výzva je vyhlášena ve spolupráci s následujícími zahraničními poskytovateli
a v následujících tematických oblastech:

 • Jižní Korea: Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP);
  Nuclear energy
 • Německo, Sasko: Saxon State Ministry for Economic Affairs, Labour and Transport (SMWA);
  Smart, safe, sustainable and resilient mobility and transport for passengers and goods
 • Spojené státy americké: Department of Energy of the United States of America (DOE);
  Peaceful uses of nuclear energy
 • Izrael: Israel Innovation Authority (IIA);
  All areas of application
 • Tchaj-wan: Ministry of Economic Affairs (MoEA);
  All areas of application (some areas will receive priority)
 • Tchaj-wan: National Science and Technology Council (NSTC);
  All areas of application (some areas will be considered favourable)

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 18. 5. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 18.05.2023 06:40

Akce dokumentů