E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MD: vyhlášená soutěž programu Doprava

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 4. veřejnou soutěž programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+. Uzávěrka je stanovena na 1. 6. 2022.

25. 4. 2022 TA ČR pořádá webinář pro potenciální žadatele.
Program webináře, včetně možnosti přihlášení, bude zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím
v dostatečném předstihu
Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Cílem programu je modernizace dopravního sektoru s ohledem na udržitelnost, bezpečnost a společenské potřeby. Podporovány jsou projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách.

Specifické cíle programu:

  • udržitelná doprava
  • bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
  • přístupná a interoperabilní doprava
  • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

Základní informace o veřejné soutěži:

  • Každý projekt musí mít minimálně jednoho aplikačního garanta. Tím je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (instituce veřejné správy, výzkumná organizace nebo podnik), který deklaruje zájem o výsledky projektu, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky. Více informací o požadavcích na aplikačního garanta a o možnosti aplikačního garantství ze strany Ministerstva dopravy ČR najdete na stránce vyhlášení soutěže.
  • Délka řešení projektu je 12 až 48 měsíců.
  • Maximální dotace na projekt je 50 milionů Kč, míra financování je až 80%.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 8. 4. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 08.04.2022 14:45

Akce dokumentů