E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2022

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) zveřejnila předběžný harmonogram veřejných soutěží TA ČR pro rok 2022 (harmonogram ke staženízdroj).

Pro Přírodovědeckou fakultu se zdají být relevantní především následující soutěže:

 • Program Doprava
  Soutěž je otevřená, uzávěrka 1. 6. 2022.
  Program podporuje aplikovaný výzkum v oblasti dopravy.
  Aktualita na stránkách Přírodovědecké fakulty k této soutěži.
 • M-ERA.NET (Call 2022) – výzva typu Cofund
  Výzva je otevřená. Uzávěrka 15. 6. 2022.
  Výzva podpoří mezinárodní projety zaměřené na materiálový výzkum.
  Aktualita na stránkách Přírodovědecké fakulty k této výzvě.
 • Program TREND, Podprogram 1 (2 výzvy)
  Vyhlášení v dubnu 2022.
  Cílem je podpora vlastních výzkumných aktivit u podniků a nákup služeb od výzkumných organizací. Hlavním uchazečem musí být podnik, jako další účastník musí být zapojena výzkumná organizace.
  Aktualita na stránkách Přírodovědecké fakulty k těmto plánovaným výzvám.
 • Program DELTA 2
  Vyhlášení pravděpodobně v květnu 2022.
  Podporována je spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji s vybranými zeměmi.
  O programu na stránkách TA ČR.
 • Water4All (Call 2022) – výzva typu Cofund
  Vyhlášení pravděpodobně v červnu 2022.
  Podporována je spolupráce v managementu a ochraně vodních zdrojů s vybranými zeměmi.
  Aktualita na stránkách Přírodovědecké fakulty k této plánované výzvě.
 • Program Prostředí pro život, Podprogramy 1 a 2
  Vyhlášení pravděpodobně v červnu 2022.
  Program je zaměřený na nejpokročilejší environmentální technologie s vysokým potenciálem uplatnění v praxi.
  O programu na stránkách TA ČR.
 • Program TREND, Podprogram 2 „Nováčci“
  Vyhlášení pravděpodobně v září 2022.
  Cílem je nastartování vlastních výzkumných aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb od výzkumných organizací. Hlavním uchazečem musí být podnik, jako další účastník musí být zapojena výzkumná organizace.
  O programu na stránkách TA ČR.
 • Partnerství pro Biodiverzitu (Call 2022) – výzva typu Cofund
  Vyhlášení pravděpodobně v září 2022.
  Podporována je spolupráce v oblasti výzkumu podpory biodiverzity s vybranými zeměmi.
  O programu na stránkách TA ČR.

Pokud plánujete podání žádosti do některé z těchto soutěží,
kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení.

Kontaktní osoba pro národní soutěže TA ČR: Romana Hogenová.
Kontaktní osoba pro výzvy typu Cofund: Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 30. 3. 2022.
Úprava 8. 4. 2022 (doplněna soutěž programu Doprava).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Středa 30.03.2022 11:15

Akce dokumentů

Kategorie: