E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MD: vyhlášená soutěž programu Doprava

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 1. veřejnou soutěž programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DOPRAVA 2030. Uzávěrka je 28. 6. 2023.

9. 5. 2023 TA ČR pořádá webinář pro žadatele. Odkaz pro sledování (registrace není nutná).

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím
v dostatečném předstihu
Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Cílem programu je rozvíjet dopravní sektor a všechny druhy dopravy způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj a přispěje k vyšší udržitelnosti a snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Podporovány jsou projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru.

Specifické cíle programu:

  • Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava
  • Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava
  • Nízkoemisní a ekologická doprava

Každý projekt musí být zaměřen na jeden specifický cíl programu. Každý návrh projektu musí mít alespoň jednoho aplikačního garanta z Česka (aplikačním garantem je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu – například instituce veřejné správy nebo podnik – který deklaruje zájem o výsledky projektu, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky). Doba řešení projektu je 12 až 30 měsíců. Maximální částka podpory na projekt je 25 milionů Kč, maximální intenzita podpory 80 %.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 26. 4. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 26.04.2023 14:55

Akce dokumentů