E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSEED4EU+: meziuniverzitní projekty spolupráce ve výzkumu a vzdělávání

V rámci aliance 4EU+ je vyhlášena výzva k předkládání návrhů meziuniverzitních projektů v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací. Uzávěrka je 1. 6. 2023.

Současně je otevřena výzva 4EU+ Visiting Professorships na financování výměnných pobytů – viz fakultní aktualita.

Pokud se plánujete zapojit do návrhu projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím
v dostatečném předstihu Zahraniční oddělení (Vojtěch Bauer, vojtech.bauer@natur.cuni.cz).

Výzva poskytne počáteční financování (seed funding) pro realizaci nových záměrů v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací, stejně jako v dalších oblastech, jako je společenská angažovanost a občanská věda. Projekty se mohou zaměřit na jakékoli téma, nicméně mezioborové projekty a projekty zaměřené na 4EU+ Flagships jsou vítány. Projekty musí být relevantní pro vizi 4EU+ a pro 4EU+ mission. Návrhy musí obsahovat realistický plán udržitelnosti spolupráce členů projektu i po skončení jeho trvání – projekty předpokládající přípravu společných žádostí o externí financování jsou vítány.

Příklady financovaných aktivit:

  • Workshopy za účelem přípravy návrhů výzkumných a inovačních projektů financovaných z externích zdrojů
  • Inovační projekty s cílem rozvíjet partnerství s externími partnery
  • Výměnné pobyty výzkumníků a doktorandů v rámci výzkumné spolupráce
  • Vývoj společných modulů nebo programů vzdělávání založeného na znalostech (research-based education), které se budou ucházet o externí financování nebo budou začleněny do standardní nabídky zapojených univerzit.
  • Vývoj a zavádění inovativních metod výuky a učení
  • Tvorba inovativních materiálů pro výuku založenou na znalostech (research-based teaching).

Do projektu musí být zapojeni zaměstnanci alespoň 3 4EU+ univerzit zapojených do výzvy – návrhy s účastí 4 a více zapojených univerzit jsou vítány. Návrh předkládá Principal Investigator (PI) koordinující celý projekt a místní koordinátor z každé zapojené univerzity – PI a místní koordinátoři musí být minimálně držitelé PhD a každý musí být zaměstnaný na příslušné zapojené univerzitě. Zapojení začínajících výzkumníků a studentů do projektových týmů je vítáno. Délka projektu je až 12 měsíců (v odůvodněných případech s možností prodloužení na 24 měsíců). Maximální výše grantu je 50 000 euro na projekt.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 22. 3. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 22.03.2023 13:25

Akce dokumentů