E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNová pravidla veřejné podpory VaVaI a zákon č.130/2002 Sb.

V květnu 2014 bylo schváleno konečné znění Nařízení Komise, kterým se určité kategorie podpory prohlašují za slučitelné se společným trhem a Rámcem pro státní podporu VaVaI.

Účinnosti nabudou obě nařízení 1. 7. 2014.

Více informací týkající se největších změn, příležitostí a dalších důsledků těchto úprav naleznete v přílohách na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

 

vložila: Darina Koubínová

Publikováno: Pondělí 09.06.2014 12:05

Akce dokumentů