E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení4EU+: evropské grantové příležitosti a hledání partnerů – online akce (8/11/2022)

Projekt TRAIN4EU+ pořádá online akci pro 4EU+ výzkumnou komunitu zaměřenou na navazování kontaktů s potenciálními projektovými partnery a na grantové příležitosti v programu Horizont Evropa s vazbou na Green Deal and Sustainability. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru takových projektů by akce měla být relevantní pro vědce například z oborů biologie, geologie, geografie nebo medicíny.

Kdy: 8. 11. 2022 (14:00 – 17:00)
Online
Informace o akci a odkaz pro registraci. Registrace je možná do 31. 10. 2022.

Akce se bude skládat ze společné části, kde budou prezentovány evropské grantové příležitosti související s tématy green transitions and sustainability. Následovat budou paralelní sekce, kde budou mít účastníci možnost prezentovat své výzkumné zaměření, vyměňovat si nápady a hledat potenciální partnery pro výzkumné spolupráce. Paralelní sekce budou zaměřeny na tato témata:

  • Agriculture - Animals
  • Agriculture - Plants
  • Biodiversity
  • Circular Economy and Bioeconomy sectors
  • CO2 Storage and Conversion
  • Food and Food Systems
  • Governance and Regulation
  • Green Transition Landuse Communities

Horizont Evropa je aktuální evropský rámcový program na podporu výzkumu a inovací. Jeho součástí jsou mimo jiné granty Marie Skłodowska-Curie nebo granty pro mezinárodní výzkumná konsorcia řešící konkrétní programem zadaná výzkumná či inovační
O programu Horizont Evropa na fakultních stránkách.

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 17. 10. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 17.10.2022 15:55

Akce dokumentů