E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram ZEMĚ, aplikovaný výzkum v zemědělství: vyhlášená soutěž

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Program na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024-2032, ZEMĚ II (Program ZEMĚ II) a to v obou podprogramech. Uzávěrka soutěže je 26. 7. 2023.

13. 6. 2023 proběhne seminář pro uchazeče (od 10:00, budova MZe, Těšnov 65/17, Praha 1). Seminář proběhne též 20. 6. 2023 (Mendelova univerzita, Zemědělská 1665/1, Brno). O akci a registrace.

Pokud plánujete podání návrhu do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy žádosti.

Podprogram I

 • Podprogram I je zaměřen na výzkumné potřeby uživatelů v oblasti podnikání a služeb v agrárním sektoru.
 • Podpořeny budou projekty zaměřené na řešení komplexních a víceoborových témat spadajících do alespoň jedné ze tří klíčových oblastí: Bioekonomika, Smart zemědělství, Globální změny v biosféře.
 • Příjemcem může být pouze výzkumná organizace, dále musí být zapojen minimálně jeden podnik v roli dalšího účastníka.
 • Délka projektů je 24 až 58 měsíců (zahájení řešení projektů nejdříve 1. 3. 2024).
 • Maximální míra financování je 85 % na celý projekt (a současně až 100 % pro výzkumné organizace).
 • Výsledkem projektu musí být alespoň jeden odborný článek v recenzovaném časopise (Jimp) a alespoň dva výsledky typu:
  P – patent,
  Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno,
  F – užitný vzor, průmyslový vzor,
  G – prototyp, funkční vzorek,
  H – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, výsledky promítnuté do směrnic a předpisů,
  N – metodika, léčebný postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,
  S – specializovaná veřejná databáze,
  R – software

Podprogram II

 • Podprogram II je zaměřen na výzkumné potřeby veřejného sektoru.
 • Projekty musí být zaměřeny na některou z výzkumných potřeb MZe vyhlášených pro tuto soutěž.
 • Příjemcem může být pouze výzkumná organizace, roli dalšího účastníka projektu mohou být zapojeny jiné výzkumné organizace a/nebo podniky.
 • Délka projektů je 24 až 34 měsíců (zahájení řešení projektů nejdříve 1. 3. 2024).
 • Maximální míra financování pro výzkumné organizace je 100 %.
 • Výsledky projektu musí naplňovat cíle té výzkumné potřeby, ke které se návrh projektu hlásí.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 7. 6. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 07.06.2023 11:25

Akce dokumentů