E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMarie Skłodowska-Curie Actions – Staff Exchanges 2021

V rámci programu Horizont Evropa, části Marie Skłodowska-Curie Actions, byla otevřena výzva k podávání návrhů projektů Staff Exchanges (MSCA-SE). Uzávěrka je 9. 3. 2022.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý).
Pokud zvažujete možnost projekt koordinovat, kontaktujte nás co nejdříve, nejlépe ihned.

V přihlášce podávané prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: UNIVERZITA KARLOVA, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont Evropa.)

V rámci tohoto grantového schématu jsou podporovány mezinárodní, mezisektorové a interdisciplinární výměnné pobyty výzkumníků (v délce 1-12 měsíců) na základě společného výzkumného/inovačního projektu. Maximální délka projektu jsou 4 roky. Projekty jsou řešeny mezinárodními konsorcii s účastí neakademického sektoru a/nebo partnerů ze zemí mimo Evropu (viz dále).

Účast v projektech MSCA-SE umožňuje výzkumným týmům prohloubit spolupráci se zahraničními partnery. Harmonogram jednotlivých stáží musí být naplánovaný už ve fázi projektového návrhu (nicméně během implementace pak je možné provádět odůvodněné změny).

Podporované stáže

  • V rámci zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont Evropa musí být výměnné pobyty mezinárodní a současně mezisektorové – výzkumník z akademické instituce vyjíždí do neakademické instituce v jiné zemi EU nebo asociované a naopak (v rámci tohoto grantového schématu se za neakademické instituce vedle podniků považují například i nemocnice nebo muzea).
  • V případě mezinárodní výměny v rámci zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont Evropa a téhož sektoru musí být mobilita interdisciplinární. Tyto výměny mohou tvořit maximálně třetinu celkových "člověko-měsíců" projektu.
  • Interdisciplinarita není vyžadována v rámci výměn v témže sektoru se zeměmi nijak neasociovanými s programem Horizont Evropa (tzv. Third Countries).
  • Nejsou podporovány výměnné pobyty v rámci 1 země ani výměny mezi třetími zeměmi.

Složení konsorcia

  • Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 různých zemí, z toho minimálně 2 partneři ze zemí EU nebo asociovaných k programu, další účastníci mohou být ze třetích zemí.
  • Pokud jsou všichni partneři ze země EU nebo asociované k programu, pak musí být alespoň jeden z akademického a alespoň jeden z neakademického sektoru.
  • Doporučovaný počet partnerů zapojených v jednom projektu je přibližně 6 až 10.

Rozpočet

  • Výše grantu se přímo odvíjí od počtu měsíců, které výzkumníci stráví stážemi (na jeden „člověko-měsíc“ fixní částka 2300 euro na cestovné, 1300 euro na další náklady projektu, 1000 na management a nepřímé náklady).
  • Zejména u nákladnějších cest je tedy třeba absolvovat delší stáže bez přerušení (zpravidla minimálně 2-3 měsíce), aby grant pokryl náklady.
  • Pozor, změna oproti Horizont Evropa: maximální velikost projektu je nyní 360 „člověko-měsíců“.

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.
Pokud máte jakékoli otázky k programu Horizont Evropa, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 9. 11. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 09.11.2021 16:00

Akce dokumentů