E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMarie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 2023 – připomínka

Připomínáme otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF). Uzávěrka je 13. 9. 2023.

V rámci MSCA-PF grantu je financována výzkumná stáž (1-2 roky) spojená s mezinárodní mobilitou (výzkumník musí grant řešit na instituci v jiné zemi, než kde dosud pracoval nebo studoval). Výzkumník (fellow) musí být držitelem titulu PhD a od jeho získání mít maximálně 8 let praxe ve výzkumu na plný úvazek. Téma výzkumu není omezeno. Projektový návrh musí budoucí fellow připravovat v úzké spolupráci s potenciálním školitelem na hostitelské instituci.
O schématu MSCA-PF na fakultních stránkách.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

Pokud – jako fellow nebo jako školitel – připravujete návrh MSCA-PF projektu,
který má být řešen na Přírodovědecké fakultě, řiďte se prosím těmito pokyny:

 • Podle Opatření Rektora č. 21/2021 musí být každý MSCA-PF návrh podávaný s Univerzitou Karlovou jako hostitelskou institucí nahlášen rektorátu nejpozději 1. 8. 2023,  proto kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz), abychom se domluvili na podpoře, kterou může oddělení žadatelům před podáním projektu poskytnout a aby zároveň byly splněny stanovené podmínky. Čím dříve nás kontaktujete, tím smysluplnější podporu Vám budeme moci poskytnout.
 • Nejpozději 2 týdny před uzávěrkou prosím zašlete předběžnou verzi kompletního návrhu projektu na klara.sobotikova@natur.cuni.cz k zaslání na rektorát.
 • Při podávání projektového návrhu prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal 
  prosím uvádějte:
  ► Organisation: UNIVERZITA KARLOVA, PIC: 999923434
  ► Contact Person: Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz
                                    Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz
                                    Ludmila Součková, ludmila.souckova@natur.cuni.cz
                                    Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz
                                    Adéla Jiroudková, adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz

Pokud pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a podáváte MSCA-PF projekt, který má být řešen na zahraniční instituci, v rámci našich kapacitních možností i Vám rádi pomůžeme při přípravě projektu – proto i v tomto případě prosím kontaktujte Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz).


MSCA-PF je zajímavou příležitostí pro:

 • výzkumníky, kteří chtějí vyjet na postdoktorskou stáž do zahraničí,
 • výzkumníky, kteří působili v zahraničí (alespoň 2 roky) a přijíždějí / vrací se do Česka,
 • výzkumníky, kteří nedávno přišli (nebo se vrátili) ze zahraničí,
 • vedoucí výzkumných týmů, kteří si chtějí přivést postdoka odkudkoli ze zahraničí.

Žadatel (fellow) musí splňovat následující podmínky:

 • K datu uzávěrky být držitelem titulu PhD (nemusí mít v držení diplom, ale musí mít za sebou úspěšnou obhajobu doktorské disertace).
 • K datu uzávěrky může mít maximálně 8 let pracovní zkušenosti ve výzkumu (na plný úvazek) od získání titulu PhD. Nezapočítává se doba strávená mimo výzkum nebo doba, po kterou výzkumník přerušil kariéru například z důvodu rodičovské dovolené. Dále se nezapočítává doba strávená výzkumem ve „třetí zemi“ (ani země EU ani asociovaná k programu Horizont Evropa), pokud je fellow národnosti země EU nebo země asociované či bývalý dlouhodobý rezident a vrací se ze „třetí země“ do Evropy.
 • V zemi, kde je projekt řešen (kde fellow absolvuje stáž), musí splňovat pravidlo mobility: V posledních 3 letech před uzávěrkou výzvy nestrávil (nepracoval nebo nestudoval) v této zemi víc než 12 měsíců.

Typy MSCA-PF projektů:

 • European Postdoctoral Fellowship
  Stáž dlouhá 12 až 24 měsíců na hostitelské instituci v zemi EU nebo asociované k programu Horizont Evropa. Fellow musí v této zemi splňovat pravidlo mobility a může být jakékoli národnosti.
 • Global Postdoctoral Fellowship
  Stáž dlouhá 12 až 24 měsíců na hostitelské instituci ve „třetí zemi“ (ani země EU ani asociovaná k programu Horizont Evropa), kde fellow splňuje pravidlo mobility. Po této vysílací (outgoing) fázi následuje povinná návratová (reintegration) fáze dlouhá 12 měsíců strávená na „vysílající instituci“ v zemi EU nebo asociované k programu (v této zemi fellow nemusí splňovat pravidlo mobility). Tato návratová fáze je součástí projektového návrhu a je v rámci projektu financována. Fellow musí mít národnost země EU nebo asociované k programu nebo být v takové zemi dlouhodobým rezidentem.

Viz též O schématu MSCA-PF na fakultních stránkách.

Kontaktní osoby pro MSCA granty na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Součková, Martina Holíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně MSCA-PF grantů, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 29. 6. 2023.
Upraveno 18. 7. 2023 (odkaz na Handbook 2023).
Upraveno 3. 8. 2023 (změna kontaktní osoby).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 29.06.2023 16:05

Akce dokumentů