E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMarie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 2023 – výzva vyhlášena

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


V rámci programu Horizont Evropa byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF). Uzávěrka je 13. 9. 2023.

V rámci MSCA-PF grantu je financována výzkumná stáž (1–2 roky) spojená s mezinárodní mobilitou (výzkumník musí grant řešit na instituci v jiné zemi, než kde dosud pracoval nebo studoval). Výzkumník (fellow) musí být držitelem titulu PhD a od jeho získání mít maximálně 8 let praxe ve výzkumu na plný úvazek. Téma výzkumu není omezeno. Projektový návrh musí budoucí fellow připravovat v úzké spolupráci s potenciálním školitelem na hostitelské instituci.
O schématu MSCA-PF na fakultních stránkách.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

Pokud – jako fellow nebo jako školitel – připravujete návrh MSCA-PF projektu,
který má být řešen na Přírodovědecké fakultě, řiďte se prosím těmito pokyny:

 • Podle Opatření Rektora č. 21/2021 musí být každý MSCA-PF návrh podávaný s Univerzitou Karlovou jako hostitelskou institucí nahlášen rektorátu nejpozději 1. 8. 2023,  proto kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), abychom se domluvili na podpoře, kterou může oddělení žadatelům před podáním projektu poskytnout a aby zároveň byly splněny stanovené podmínky. Čím dříve nás kontaktujete, tím smysluplnější podporu Vám budeme moci poskytnout.
 • Nejpozději 2 týdny před uzávěrkou prosím zašlete předběžnou verzi kompletního návrhu projektu na klara.sobotikova@natur.cuni.cz k zaslání na rektorát.
 • Při podávání projektového návrhu prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal 
  prosím uvádějte:
  ► Organisation: UNIVERZITA KARLOVA, PIC: 999923434
  ► Contact Person: Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz
                                    Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz
                                    Adéla Jiroudková, adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz

Pokud pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a podáváte MSCA-PF projekt, který má být řešen na zahraniční instituci, v rámci našich kapacitních možností i Vám rádi pomůžeme při přípravě projektu – proto i v tomto případě prosím kontaktujte Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).


MSCA-PF je zajímavou příležitostí pro:

 • výzkumníky, kteří chtějí vyjet na postdoktorskou stáž do zahraničí,
 • výzkumníky, kteří působili v zahraničí (alespoň 2 roky) a přijíždějí / vrací se do Česka,
 • výzkumníky, kteří nedávno přišli (nebo se vrátili) ze zahraničí,
 • vedoucí výzkumných týmů, kteří si chtějí přivést postdoka odkudkoli ze zahraničí.

Žadatel (fellow) musí splňovat následující podmínky:

 • K datu uzávěrky být držitelem titulu PhD (nemusí mít v držení diplom, ale musí mít za sebou úspěšnou obhajobu doktorské disertace).
 • K datu uzávěrky může mít maximálně 8 let pracovní zkušenosti ve výzkumu (na plný úvazek) od získání titulu PhD. Nezapočítává se doba strávená mimo výzkum nebo doba, po kterou výzkumník přerušil kariéru například z důvodu rodičovské dovolené. Dále se nezapočítává doba strávená výzkumem ve „třetí zemi“ (ani země EU ani asociovaná k programu Horizont Evropa), pokud je fellow národnosti země EU nebo země asociované či bývalý dlouhodobý rezident a vrací se ze „třetí země“ do Evropy.
 • V zemi, kde je projekt řešen (kde fellow absolvuje stáž), musí splňovat pravidlo mobility: V posledních 3 letech před uzávěrkou výzvy nestrávil (nepracoval nebo nestudoval) v této zemi víc než 12 měsíců.

Typy MSCA-PF projektů:

 • European Postdoctoral Fellowship
  Stáž dlouhá 12 až 24 měsíců na hostitelské instituci v zemi EU nebo asociované k programu Horizont Evropa. Fellow musí v této zemi splňovat pravidlo mobility a může být jakékoli národnosti.
 • Global Postdoctoral Fellowship
  Stáž dlouhá 12 až 24 měsíců na hostitelské instituci ve „třetí zemi“ (ani země EU ani asociovaná k programu Horizont Evropa), kde fellow splňuje pravidlo mobility. Po této vysílací (outgoing) fázi následuje povinná návratová (reintegration) fáze dlouhá 12 měsíců strávená na „vysílající instituci“ v zemi EU nebo asociované k programu (v této zemi fellow nemusí splňovat pravidlo mobility). Tato návratová fáze je součástí projektového návrhu a je v rámci projektu financována. Fellow musí mít národnost země EU nebo asociované k programu nebo být v takové zemi dlouhodobým rezidentem.

Viz též O schématu MSCA-PF na fakultních stránkách.

Kontaktní osoby pro MSCA granty na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně MSCA-PF grantů, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 21. 4. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 21.04.2023 12:40

Akce dokumentů