E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMarie Skłodowska-Curie Doctoral Networks 2022 – výzva vyhlášena

V rámci programu Horizont Evropa byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks (MSCA-DN). Uzávěrka je 15. 11. 2022.

19. 5. 2022 proběhne online informační den k této výzvě. Informace o akci a odkaz pro registraci.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Viz též Praktické informace k Horizontu Evropa na fakultních stránkách.

MSCA-DN jsou projekty mezinárodních školících sítí zaměřených na určité výzkumné téma. Partneři zapojení do takové sítě pak v rámci řešení projektu přijmou PhD studenty, kteří splňují „pravidlo mobility“ (v zemi, kde jsou zaměstnáni na projektu, strávili za poslední 3 roky maximálně 12 měsíců). Evropská komise si od těchto projektů slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumníků po ukončení PhD studia na trhu práce, a to jak v akademickém sektoru, tak i mimo něj. Proto je ve všech typech MSCA-DN projektů zásadní aktivní účast neakademického sektoru (ať už jako plnohodnotných partnerů, kteří v rámci projektu školí doktorandy, nebo jako asociovaných partnerů, u kterých doktorandi absolvují stáže-secondments.)

Délka projektu je 4 roky, výzkumníci – PhD studenti – jsou v rámci projektu zaměstnáni na 3 roky. Rozpočet projektu je založen na principu unit costs: Je dán vynásobením fixní částky počtem měsíců, po které je PhD student danou institucí zaměstnán na projektu (person-month). Maximální velikost projektu je v případě standardních MSCA-DN projektů 360 person-months na celou síť (10 doktorandů), nebo 540 person-months (15 doktorandů) v případě Industrial Doctorates (doktorandi musí strávit polovinu času v neakademickém sektoru) a Joint Doctorates (doktorandi musí studovat v režimu Joint nebo Double degree).

Účast v těchto projektech umožňuje výzkumným týmům prohloubit spolupráci se zahraničními partnery a současně získat do týmu schopné začínající výzkumníky ze zahraničí.

Kontaktní osoby pro MSCA granty na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 12. 5. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

 

Publikováno: Středa 11.05.2022 14:50

Akce dokumentů

Kategorie: