E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČesko-rakouské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2024–2025

MŠMT vyhlásilo výzvu 8J24AT k předkládání návrhů mobilitních projektů výzkumu, vývoje a inovací zaměřených na bilaterální mezinárodní spolupráci Česko – Rakousko, a to s dobou řešení 2024-2025. Uzávěrka je 16. 5. 2023.

Pokud plánujete podání žádosti do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Zahraniční oddělení (Pavla Pousková, pavla.pouskova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti přihlášky.
Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 9. 5. 2023.
Každý projekt musí svým souhlasem zaštítit sekční proděkan.

Cílem aktivity je formou podpory mobility výzkumníků podporovat formování mezinárodních bilaterálních výzkumných týmů řešících témata výzkumu, vývoje a inovací s vysokým potenciálem uplatnění v evropských nebo jiných mezinárodních výzkumných programech.

Obsahově shodný návrh projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v Česku a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku. Způsobilým nákladem projektů je pouze cestovné. Délka projektu musí být právě 24 měsíců se začátkem řešení 1. 1. 2024. Členy řešitelského týmu na české straně mohou být pouze zaměstnanci žadatele (žádající české instituce). Maximální výše dotace na jeden projekt je 200 000 Kč, maximálně 100 000 Kč na jeden kalendářní rok.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 23. 3. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 23.03.2023 15:20

Akce dokumentů