E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníM-ERA.NET: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – výzva otevřena

V rámci iniciativy M-ERA.NET byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů zaměřených na materiálový výzkum. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 16. 5. 2023.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR).

14. 3. 2023 pořádá M-ERA.NET informační webinář pro žadatele – informace o akci a registrace.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím
v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy, z toho alespoň 2 musí být země EU nebo asociované k programu Horizont Evropa. Doporučovaná velikost konsorcia je 3–5 partnerů. Maximální doba řešení projektů je 36 měsíců. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.
Země zapojené do výzvy:
Bulgaria, Canada – Québec, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Italy – Calabria, Israel, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Norway, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Taiwan, Turkey.

Financování účasti českých subjektů je navázáno na program TA ČR Sigma (Dílčí cíl 4), financován je pouze aplikovaný výzkum. Pro české uchazeče bude maximální míra financování 80 %, maximální částka podpory na jeden projekt (jeho českou část) je 350 000 euro (celková alokace TA ČR pro tuto výzvu je 1,5 milionu euro).

Financovaná témata:

  • 1. Sustainable advanced materials for energy
  • 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • 3. High performance composites
  • 4. Functional materials
  • 5. Advanced materials and technologies for health applications
    – TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny
  • 6. Next generation materials for advanced electronics

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím M-ERA.NET submission tool (odkaz bude k dispozici na stránce výzvy). Současně musí čeští účastníci k datu uzávěrky odevzdat TA ČR povinné národní přílohy.

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky a některé přílohy samotné zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 6. 3. 2023.
Aktualizováno 16. 3. 2023 (informace o semináři).
Úprava 11. 4. 2023 (odkaz na záznam webináře).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 06.03.2023 10:15

Akce dokumentů