E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníM-ERA.NET: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – výzva otevřena

V rámci iniciativy M-ERA.NET byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů zaměřených na materiálový výzkum. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 15. 6. 2022.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR).

4. 4. 2022 pořádá M-ERA.NET informační webinář pro žadatele – informace o akci a registrace.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy, z toho alespoň 2 musí být země EU nebo asociované k programu Horizont Evropa. Doporučovaná velikost konsorcia je 3–5 partnerů. Maximální doba řešení projektů je 36 měsíců. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.

Financování účasti českých subjektů je navázáno na program TA ČR Epsilon, financován je pouze aplikovaný výzkum. Podmínkou způsobilosti českých výzkumných organizací je zapojení alespoň jednoho českého podniku do projektového konsorcia. Maximální míra financování pro českou část projektu je 85%, maximální částka podpory na jeden projekt je 350 000 euro (celková alokace TA ČR pro tuto výzvu je 1 milion euro).

Financovaná témata:

  • Materials for energy
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies for health applications
    POZOR: TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny.
  • Materials for electronics

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online systému M-ERA.NET. Současně musí čeští účastníci k datu uzávěrky odevzdat TA ČR povinné národní přílohy.

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky a některé přílohy samotné zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 17. 3. 2022.
Úprava 29. 3. 2022 (doplněn odkaz na webinář).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 17.03.2022 16:15

Akce dokumentů