E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – národní výzva 2022

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu přípravy projektové dokumentace a o národní spolufinancování standardních akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí předkládaných do řádné výzvy programu LIFE v roce 2022. Tato národní výzva je určená pro české žadatele, kteří budou v roli koordinátora nebo partnera předkládat projektový návrh do evropské výzvy LIFE 2022. Uzávěrka české národní výzvy je 2. 8. 2022.
Aktualita k evropské výzvě LIFE na fakultních stránkách.

Do národní výzvy je možné předložit maximálně 3 žádosti za instituci.

Pokud se plánujete zapojit jako koordinátor nebo partner do evropské výzvy LIFE, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné zajistit, že budou podány maximálně 3 žádosti za instituci, a včas ošetřit formální náležitosti přihlášky.

Česká národní výzva LIFE

V rámci národní výzvy lze získat příspěvek na přípravu návrhu projektu LIFE podávaného do evropské výzvy (žádat může pouze český koordinátor) a dále částečné dofinancování výdajů českých řešitelů projektu, pokud návrh bude v evropské výzvě úspěšný (koordinátor i případní čeští partneři podávají do národní výzvy každý svou žádost samostatně). Maximální výše národního spolufinancování je 20% (a současně maximálně 15 milionů Kč pro koordinátora, maximálně 1,5 milion Kč pro partnera). Celkově může být výše podpory projektu maximálně 95% (v součtu grantu poskytnutého Evropskou komisí a podpory schválené v rámci české národní výzvy).

Podpora z národních zdrojů je určena pro následující typy projektů:

Evropská výzva LIFE

Evropský program LIFE financuje projekty v oblasti ochrany životního prostředí nebo klimatu. V rámci projektů není financován přímo výzkum, ale spíše konkrétní využití výsledků výzkumu. Projekty mají mít „přidanou hodnotu v kontextu EU“ (mohou to být například demonstrační aktivity nebo technická řešení, které by bylo možné následně napodobit jinde v Evropě). Není vyžadováno, aby do projektů byly zapojeny subjekty z více různých zemí. Maximální míra financování pro Standardní akční projekty bývá 60% (až 75% ve specifických případech v tématu Nature and Biodiversity).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 20. 5. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 20.05.2022 15:25

Akce dokumentů