E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLIFE – ochrana životního prostředí a klimatu: národní výzva a seminář (22 či 27/7/2021)

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu přípravy projektové dokumentace a o národní spolufinancování standardních akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí předkládaných do řádné výzvy programu LIFE v roce 2021. Tato národní výzva je určená pro české žadatele, kteří budou v roli koordinátora nebo partnera předkládat projektový návrh do evropské výzvy LIFE 2021. Uzávěrka české národní výzvy je 30. 8. 2021.
Aktualita k evropské výzvě LIFE na fakultních stránkách.

MŽP pořádá úvodní seminář k národní výzvě LIFE.
Seminář proběhne ve dvou termínech – 22. a 27. 7. 2021 (vždy v čase 9:30 – 11:00).
Akce proběhne online, přístupové údaje pro připojení budou zaslány registrovaným zájemcům.
Registrace na seminář.

Do národní výzvy je možné předložit maximálně 2 žádosti za instituci.

Pokud se plánujete zapojit jako koordinátor nebo partner do evropské výzvy LIFE, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou národní výzvy Oddělení projektového řízení (Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz, nebo Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné zajistit, že budou podány maximálně 2 žádosti za instituci, a včas ošetřit formální náležitosti přihlášky.

Česká národní výzva LIFE

V rámci národní výzvy lze získat příspěvek na přípravu návrhu projektu LIFE podávaného do evropské výzvy (žádat může pouze čerký koordinátor) a dále částečné dofinancování výdajů českých řešitelů projektu, pokud by byl v evropské výzvě úspěšný (koordinátor i případní čeští partneři podávají každý svou žádost samostatně). Maximální výše národního spolufinancování je 20% (a současně maximálně 12 milionů Kč pro koordinátora, maximálně 1 milion Kč pro partnera). Celkově může být výše podpory projektu maximálně 90% (v součtu grantu poskytnutého Evropskou komisí a podpory schválené v rámci české národní výzvy).

Podpora z národních zdrojů je určena pro následující typy projektů:

Evropská výzva LIFE

Evropský program LIFE financuje projekty v oblasti ochrany životního prostředí nebo klimatu. V rámci projektů není financován přímo výzkum, ale spíše konkrétní využití výsledků výzkumu. Projekty mají mít „přidanou hodnotu v kontextu EU“ (mohou to být například demonstrační aktivity nebo technická řešení, které by bylo možné následně napodobit jinde v Evropě). Není vyžadováno, aby do projektů byly zapojeny subjekty z více různých zemí.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 7. 7. 2021.
Úprava 21. 7. 2021 (aktualita k evropské výzvě).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

 

Publikováno: Středa 07.07.2021 15:50

Akce dokumentů