E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKomise zahájila revizi Strategie Evropa 2020 - do 31. 10. 2014

Evropská komise otevřela veřejné konzultace pro posouzení Strategie Evropa 2020. Strategie byla vyhlášena v roce 2010 za účelem prosazování inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu.

Stanovila sedm stěžejních iniciativ (flagship initiatives) v oblastech, které jsou považovány za klíčové motory růstu. Patří mezi ně: inovace, digitální ekonomika, zaměstnanost, mládež, průmyslová politika, chudoba a účinné využívání surovin.

Nyní komise zahájila úvahu nad strategií pro nadcházející roky. Prostřednictvím otázek položených v rámci konzultace se snaží získat názory zúčastněných stran na jejich zkušenosti z prvních let Strategie Evropa 2020,  a na prvky, které mají být vzaty v úvahu při jejím dalším rozvoji, s cílem vytvořit strategii růstu EU v postkrizovém období.

Po skončení konzultací zveřejní Evropská komise na začátku roku 2015 návrhy, jakým způsobem strategii dále rozvinout.

Konzultace budou probíhat do 31. října 2014.

Více naleznete zde

 

vložila: Darina Koubínová

Publikováno: Úterý 20.05.2014 10:40

Akce dokumentů