E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Central Europe: výzva pro mezinárodní projekty

Program Interreg Central Europe vyhlásil výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů. Uzávěrka je 17. 5. 2023.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím
co nejdříve, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Program Interreg Central Europe podporuje nadnárodní spolupráci mezi veřejnými orgány, vzdělávacími a výzkumnými institucemi a soukromým sektorem (zejména malými a středními podniky) v programovém území. Podporován je vývoj a otestování nových řešení, budování kapacit a zprostředkování přenosu znalostí se zaměřením na některou z tematických priorit a specifických cílů programu. Pro Přírodovědeckou fakultu se zdají relevantní například:

  • Specific objective 2.2: Increasing the resilience to climate change risks in central Europe (e.g.: climate change resilience and adaptation measures, resilience to weather extremes incl. floods, landslides or droughts, climate-proof landscape and urban planning etc.)
  • Specific objective 2.4: Safeguarding the environment in central Europe (e.g.: biodiversity conservation and recovery, reduction of environmental pollution, sustainable land management and landscape planning, restoration of degraded ecosystems, protection of natural heritage, ecosystem services etc.)
  • A další témata z oblasti regionálního rozvoje.

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí, z toho alespoň 2 partneři musí sídlit v programovém území; koordinátor (lead partner) musí také sídlit v programovém území. Míra financování je 80 %. Doporučená velikost konsorcia je 5–12 partnerů, doporučená požadovaná výše financování 1,2–1,9 milionu euro na jeden projekt a doba řešení projektu do 30 měsíců.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 23. 3. 2023.
Úprava 29. 3. 2023 (doplněna informace o semináři MMR).
Úprava 6. 4. 2023 (odkaz na záznam webináře).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 23.03.2023 13:00

Akce dokumentů