E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Bavorsko-Česko: termín pro podávání žádostí

V rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021-2027 je nejbližší uzávěrka pro podání projektových žádostí 16. 8. 2023.

Pokud plánujete účast na projektovém návrhu, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, minimálně 3 týdny před uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program podporuje realizaci přeshraničních projektů v česko-bavorském příhraničí – projekt musí mít pozitivní dopad na programové území. Na projektu se musí podílet minimálně 1 bavorský a 1 český partner. Míra financování je 80 %. Každý projekt musí být tematicky přiřazen k příslušné prioritě programu (případně specifickému cíli).

Vzhledem k nutnosti dopadu projektu na programové území se pro Přírodovědeckou fakultu jeví jako relevantní například:

  • Přizpůsobení přeshraničních ekosystémů změně klimatu
  • Opatření pro společné zvládání ekologických katastrof
  • Přeshraniční ochrana přírody a krajiny
  • Přeshraniční ochrana a zhodnocení zelené infrastruktury
  • Přeshraniční ochrana druhů
  • Neformální vzdělávací nabídky v oblasti environmentálního vzdělávání
  • Zhodnocení atraktivit pro udržitelný cestovní ruch

Informace z 6. 4. 2023: Projekty předkládané do Priority 2: Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí by měly pokud možno přispívat k naplnění následujících ukazatelů:

  • Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu
  • Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu
  • Rozloha lokalit náležejících do sítě Natura 2000, na něž se vztahují ochranná a rekultivační opatření

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 11. 1. 2023.
Úprava 11. 4. 2023 (doplněno upřesnění z 6. 4. 2023 a doporučené ukazatele).
Upraveno 3. 8. 2023 (změna kontaktní osoby).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 11.01.2023 13:25

Akce dokumentů