E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInter-COST: výzva pro výzkumníky zapojené do mezinárodních Akcí COST

V rámci programu Inter-Excellence II, podprogramu Inter-COST byla vyhlášena veřejná soutěž LUC23 pro podávání výzkumných projektů navázaných na Akce COST mezinárodního programu COST. Uzávěrka je 6. 2. 2023.

Návrhy mohou předkládat pouze výzkumníci, kteří jsou v den vyhlášení soutěže (14. 12. 2022) již zapojeni do schválené mezinárodní Akce COST a mají ukončenou českou vnitrostátní proceduru vstupu do Akce COST.

Pokud plánujete podání návrhu do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Granty českého podprogramu Inter-COST umožňují (částečně) financovat náklady na výzkum spojený s účastí v mezinárodní Akci COST (protože mezinárodní program COST financuje pouze „networkingové“ aktivity). Doba řešení podpořených projektů musí být minimálně 20 měsíců a zároveň nesmí přesáhnout dobu trvání příslušné Akce COST. Řešení projektu může být zahájeno nejdříve 1. 9. 2023 a ukončeno nejpozději 31. 12. 2026. Míra financování pro výzkumné organizace je 100 %.
O mezinárodním programu COST a české vnitrostátní proceduře vstupu do Akce COST na fakultních stránkách.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 15. 12. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 15.12.2022 10:05

Akce dokumentů