E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInter-Action: projekty česko-slovenské spolupráce ve výzkumu

V rámci programu Inter-Excellence II, podprogramu Inter-Action byla vyhlášena veřejná soutěž LUASK22 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-slovenskou spolupráci. Uzávěrka je 6. 12. 2021.

Pokud plánujete podání přihlášky, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Budou přijímány návrhy společných česko-slovenských projektů základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením do následujících vědních oblastí:

  • Informační a komunikační technologie
  • Biomedicína a medicínská biotechnologie
  • Materiálový výzkum a nanotechnologie

Doba řešení projektu je až 36 měsíců. Maximální rozpočet české části projektu na celou dobu řešení je 3,1 milionu Kč (předpokládá se, že bude financováno přibližně 7 projektů). Míra financování pro výzkumné organizace a základní výzkum nebo nehospodářskou činnost je 100%.

Přihláška musí být podána souběžně českým výzkumným týmem v Česku (poskytovatel MŠMT) a slovenským týmem na Slovensku (poskytovatel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky). Povinnou přílohou české přihlášky je dokument o spolupráci na předkládaném projektu podepsaný slovenským partnerem a statutárním zástupcem českého uchazeče.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 21. 10. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 21.10.2021 14:30

Akce dokumentů