E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInter-Action: projekty česko-bavorské spolupráce ve výzkumu

V rámci programu Inter-Excellence II, podprogramu Inter-Action byla vyhlášena veřejná soutěž LUABA22 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-bavorskou spolupráci. Uzávěrka je 31. 1. 2022.

Pokud plánujete podání přihlášky, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Budou přijímány návrhy společných česko-bavorských projektů základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením do následujících vědních oblastí:

  • Inženýrství, zvláště elektrotechnika, informační technologie a umělá inteligence, průmysl 4.0 a technologie využívající sítě 5G
  • Inženýrství a technologie ve specializaci: materiálový výzkum, nanotechnologie
  • Lékařské vědy a péče o zdraví
  • Společenské, kulturní a sociální vědy

Doba řešení projektu je až 30 měsíců. Na české straně mohou být uchazeči pouze výzkumné organizace. Maximální rozpočet české části projektu na celou dobu řešení je 1,2 milionu Kč (předpokládá se, že bude financováno přibližně 10 projektů).

Přihláška musí být podána souběžně českým výzkumným týmem v Česku a bavorským týmem v Bavorsku. Povinnou přílohou české přihlášky je (mimo jiné) Letter of Intent o spolupráci na předkládaném projektu podepsaný statutárním orgánem zahraničního partnera.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 11. 11. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 11.11.2021 14:10

Akce dokumentů