E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont Evropa – rozšiřování účasti: výzva Hop On Facility

V rámci programu Horizont Evropa, části Widening participation and spreading excellence, je otevřená výzva Hop On Facility s druhou (a prozatím poslední) uzávěrkou 10. 11. 2022.

Pokud plánujete podání přihlášky do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Nástroj Hop On Facility umožňuje, aby se k mezinárodnímu projektu typu Research and Innovation Action (RIA), který získal financování z programu Horizont Evropa v části Pillar II – Global Challenges and European Industrial Competitiveness, nebo v části European Innovation Council, nástroji Pathfinderpřipojil nový partner z tzv. Widening země (například z Česka). Projekt, ke kterému se má nový partner připojit, musí již mít uzavřenou grantovou dohodu a nesmí v něm být dosud zapojen žádný partner z kterékoli Widening země.
Viz též Struktura programu Horizont Evropa a Konsorciální projekty na fakultních stránkách.

Formálně je předkladatelem projektu Hop On Facility koordinátor projektu RIA, ke kterému se má nový partner připojit. V rámci Hop On projektu je zafinancován nový úkol (task) nebo pracovní balíček (work package) přidaný k původnímu projektu RIA a řešený nově připojeným partnerem. V žádosti musí být jasně specifikován přínos nového partnera pro projekt. Předpokládaný rozpočet Hop On projektu je 0,2 – 0,5 milionu eur (finance jsou určeny pro nově připojeného partnera, s výjimkou maximálně 10% koordinátorovi RIA projektu). Předpokládá se, že bude podpořeno cca 80 Hop On projektů.

Seznam Widening zemí (zdroj):
Členské státy EU: Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko.
Nejvzdálenějších regiony EU: Francie: Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Réunion, Saint-Martin; Portugalsko: Azory, Madeira; Španělsko: Kanárské ostrovy.
Země asociované k Horizontu Evropa (stav k 1. 6. 2022): Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Kosovo, Maroko, Moldavsko, Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 16. 9. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 16.09.2022 10:55

Akce dokumentů