E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont Evropa – rozšiřování účasti: výzva Hop On Facility

V rámci programu Horizont Evropa, části Widening participation and spreading excellence, je zveřejněna výzva Hop On Facility s průběžnými uzávěrkami 20. 4. 2022 a 10. 11. 2022.

Pokud plánujete podání přihlášky do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Nástroj Hop On Facility umožňuje, aby se k mezinárodnímu projektu typu Research and Innovation Action (RIA), který získal financování z programu Horizont Evropa v části Pillar II – Global Challenges and European Industrial Competitiveness, nebo v části European Innovation Council, nástroji Pathfinder, připojil nový partner z tzv. Widening země (například z Česka). Projekt, ke kterému se má nový partner připojit, musí již mít uzavřenou grantovou dohodu a nesmí v něm být dosud zapojen žádný partner z kterékoli Widening země.
Viz též Struktura programu Horizont Evropa a Konsorciální projekty na fakultních stránkách.

Formálně je předkladatelem projektu Hop On Facility koordinátor projektu RIA, ke kterému se má nový partner připojit. V rámci Hop On projektu je zafinancován nový úkol (task) nebo pracovní balíček (work package) přidaný k původnímu projektu RIA a řešený nově připojeným partnerem. V žádosti musí být jasně specifikován přínos nového partnera pro projekt. Předpokládaný rozpočet Hop On projektu je 0,2 – 0,5 milionu eur (finance jsou určeny pro nově připojeného partnera, s výjimkou maximálně 10% koordinátorovi RIA projektu). Předpokládá se, že bude podpořeno cca 80 Hop On projektů.

Seznam Widening zemí (zdroj):
EU member states: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal (including the Azores and Madeira), Romania, Slovakia and Slovenia.
EU outermost regions: Guadeloupe, French Guiana, Réunion, Martinique, Mayotte and Saint-Martin (France), and the Canary Islands (Spain).
Horizon Europe Associated Countries (if their association status is confirmed): Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, North Macedonia, Georgia, Moldova, Montenegro, Serbia, Tunisia, Turkey and Ukraine.

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 4. 1. 2022.
Úprava 3. 2. 2022 (odkaz na seznam způsobilých projektů).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 04.01.2022 15:25

Akce dokumentů