E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont Evropa, Klastr 6: životní prostředí, potraviny, přírodní zdroje – výzvy 2022

V rámci programu Horizont Evropa, části Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment (CL6) bylo otevřeno 11 výzev obsahujících celkem 77 konkrétních témat k předkládání návrhů mezinárodních projektů. Uzávěrka je 15. 2. 2022.

Podpořeny budou projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu (viz níže typy projektů). Obvyklá velikost konsorcií bývá cca 8 až 25 subjektů (podle zaměření tématu).
O programu Horizont Evropa na fakultních stránkách.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do některé z těchto výzev, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý).

Pokud Vás zaujalo některé téma, ale nevíte, jak si vyhledat vhodného koordinátora či partnery, kontaktujte Oddělení projektového řízení. Ve spolupráci s národními kontakty pro Horizont Evropa Vám doporučíme další postup.

UPOZORNĚNÍ: Výzkumníci, kteří se chtějí do některého z projektů této výzvy zapojit, mohou pro uchopení tématu výzvy, plánování projektu a přípravu žádosti využít konzultace se zástupci Evropské rozvojové agentury. V případě zájmu prosím kontaktujte Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Témata na Funding & Tender Opportunities Portal

► Odkazy na podrobný popis každého tématu (cíle, očekávané výsledky, podmínky způsobilosti,
     uzávěrka atd.). Seznam témat se otevře po rozkliknutí odkazu dané výzvy.
► Finanční alokaci pro jednotlivá témata, doporučený rozpočet a plánovaný
     počet financovaných projektů na dané téma obsahuje Work Programme CL6 (na uvedené straně).

Grantová schémata a způsob hodnocení

Pro výzkumníky z Přírodovědecké fakulty jsou relevantní především následující typy projektů:

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% (není-li explicitně uvedeno jinak) pro ostatní.
  • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem. V rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Projekty typu RIA a IA mohou řešit pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont Evropa, obecně se konsorcia nejčastěji skládají z 8–25 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

Způsob hodnocení

  • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
  • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní návrh.

Program Horizont Evropa – o konsorciálních projektech na fakultních stránkách.

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 15. 10. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 15.10.2021 15:15

Akce dokumentů