E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont Evropa, Klastr 4: materiály, sledování Země, životní prostředí – výzvy 2022

V rámci programu Horizont Evropa, části Cluster 4: Digital, Industry and Space (CL4) je otevřeno několik výzev obsahujících celkem 95 konkrétních témat k předkládání návrhů mezinárodních projektů – některá témata se zdají potenciálně relevantní pro výzkumníky v oblasti materiálového výzkumu, sledování Země nebo monitorování dopadů průmyslu na životní prostředí. Uzávěrky relevantních témat jsou 16. 2. 2022, 30. 3. 2022 a 5. 4. 2022 (viz níž).

Podpořeny budou projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu (viz níže typy projektů). Obvyklá velikost konsorcií bývá cca 8 až 25 subjektů (podle zaměření tématu).
O programu Horizont Evropa a O konsorciálních projektech na fakultních stránkách.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do některé z těchto výzev, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý).

Pokud Vás zaujalo některé téma, ale nevíte, jak si vyhledat vhodného koordinátora či partnery, kontaktujte Oddělení projektového řízení. Ve spolupráci s národními kontakty pro Horizont Evropa Vám doporučíme další postup.

UPOZORNĚNÍ: Výzkumníci, kteří se chtějí do některého z projektů této výzvy zapojit, mohou pro uchopení tématu výzvy, plánování projektu a přípravu žádosti využít konzultace se zástupci Evropské rozvojové agentury. V případě zájmu prosím kontaktujte Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Příklady témat, která se zdají relevantní pro Přírodovědeckou fakultu

► Popis každého tématu na Funding & Tender Opportunities Portal
     – cíle, očekávané výsledky, typ projektu, uzávěrka atd. – se otevře po kliknutí na název.
► Finanční alokaci pro jednotlivá témata, doporučený rozpočet a plánovaný počet financovaných
     projektů na dané téma
 obsahuje Work Programme CL4 (WP CL4 – na uvedené straně).

Typy projektů

Pro výzkumníky z Přírodovědecké fakulty jsou relevantní především následující typy projektů:

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% (není-li explicitně uvedeno jinak) pro ostatní.
  • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem. V rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Projekty typu RIA a IA mohou řešit pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont Evropa, obecně se konsorcia nejčastěji skládají z 8–25 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

Program Horizont Evropa – o konsorciálních projektech na fakultních stránkách.

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 8. 11. 2021.
Úprava 12. 11. 2021 (odkaz na informační dny Evropské Komise).
Úprava 16. 2. 2022 (aktualizace termínů).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 08.11.2021 14:35

Akce dokumentů