E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont Evropa, Výzkumné infrastruktury: výzvy 2023 a 2024

 Tato informace už není aktuální. Přečtěte si, prosím, NOVOU AKTUALITU K TĚMTO VÝZVÁM.


V rámci programu Horizont Evropa, části Research Infrastructures (RIs) bylo vyhlášeno 7 výzev obsahujících celkem 30 konkrétních témat k předkládání návrhů mezinárodních projektů. Nejbližší uzávěrky jsou již 9. 3. 2023 12. 3. 2024.
Věnujte prosím pozornost i tématům s uzávěrkou v roce 2024, protože pro ně je dostatek času na vyhledání vhodného konsorcia.

Podpořeny budou projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu. Obvyklá velikost konsorcií bývá cca 8 až 25 subjektů (podle zaměření tématu). V části RIs je podporován rozvoj výzkumných infrastruktur ve smyslu rozvoje služeb, které tyto infrastruktury poskytují vědecké komunitě – nikoli vlastní výzkum prováděný infrastrukturou. Jsou zde tedy témata potenciálně relevantní pro výzkumníky, kteří se podílejí na provozu výzkumných infrastruktur.
Viz též O konsorciálních projektech Horizontu Evropa na fakultních stránkách. (Přehled výzev tohoto typu 2023–2024)
„Výzkumnou infrastrukturou“ se rozumí zařízení, zdroje a související služby, které vědecká obec využívá k provádění výzkumu, zahrnující vědecké vybavení, zdroje založené na znalostech, například sbírky, archivy a strukturované vědecké informace, infrastruktury informačních a komunikačních technologií, počítačové a programové vybavení, komunikační prostředky a podobně. Tyto infrastruktury se mohou nacházet na jednom místě nebo mohou být rozmístěné v rámci sítě. (Zdroj.)

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do některé z výzev programu Horizont Evropa, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení
(Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).
Viz též Praktické informace k Horizontu Evropa na fakultních stránkách.

Pokud Vás zaujalo některé téma, ale nevíte, jak si vyhledat vhodného koordinátora či partnery, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení a my Vám doporučíme další postup.

Jak číst témata na Funding & Tender Opportunities Portal:

  1. Pokud Vás některé téma podle názvu zaujme, otevřete si ho na Funding & Tender Opportunities Portal.
  2. Pozorně si přečtěte popis tématu v záložce Topic description, abyste jistili, zda je to opravdu téma pro Vás – a případně i záložku Destination s celkovým kontextem pro financování dané skupiny témat.
  3. Mějte na paměti, že každý partner v konsorciu by měl toliko částečně (ale podstatně) přispět k dosažení očekávaných výsledků projektu (zatímco konsorcium jako celek musí naplnit zadání tématu v plném rozsahu).
  4. Pokud byste se do projektu na toto téma chtěli zapojit,
    kontaktujte Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková).

Příklady témat, která se zdají být relevantní pro Přírodovědeckou fakultu:

Though, I am even more clueless than usual in their identification.

Destination 1: Developing, consolidating and optimising the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership (all topics in this destination)

Destination 2: Enabling an operational, open and fair EOSC (European Open Science Cloud) ecosystem (all topics in this destination)

Destination 3: Research infrastructure services to support health research, accelerate the green and digital transformation, and advance frontier knowledge (all topics in this destination)

Destination 4: Next generation of scientific instrumentation, tools and methods and advanced digital solutions (all topics in this destination)

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
O programu Horizont Evropa na fakultních stránkách.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 9. 1. 2023.
Updated 10. 3. 2023 (změna data nejbližších uzávěrek).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 09.01.2023 09:15

Akce dokumentů