E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont Evropa, Rozšiřování účasti: výzva Hop On Facility 2023

V rámci programu Horizont Evropa, části Widening participation and spreading excellence, byla vyhlášena výzva Hop On Facility, která umožňuje připojit se k již zahájeným mezinárodním výzkumným projektům. Průběžné uzávěrky jsou 28. 9. 2023 a 26. 9. 2024.

Pokud plánujete podání přihlášky do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz).

Nástroj Hop On Facility umožňuje, aby se k mezinárodnímu projektu typu Research and Innovation Action (RIA), který získal financování z programu Horizont Evropa, konkrétně:
► v části Pillar II – Global Challenges and European Industrial Competitiveness,
► nebo v části European Innovation Council, nástroji Pathfinder
připojil nový partner z tzv. Widening země (například z Česka). Projekt, ke kterému se má nový partner připojit, musí již mít uzavřenou grantovou dohodu a nesmí v něm být dosud zapojen žádný partner z kterékoli Widening země.
Viz též Struktura programu Horizont Evropa a Konsorciální projekty na fakultních stránkách.

Formálně je předkladatelem projektu Hop On Facility koordinátor projektu RIA, ke kterému se má nový partner připojit. V rámci Hop On projektu je zafinancován nový úkol (task) nebo pracovní balíček (work package) přidaný k původnímu projektu RIA a řešený nově připojeným partnerem. V žádosti musí být jasně specifikován přínos nového partnera pro projekt. Předpokládaný rozpočet Hop On projektu je 0,2 – 0,6 milionu eur (finance jsou určeny pro nově připojeného partnera, s výjimkou maximálně 10 % koordinátorovi RIA projektu). Předpokládá se, že bude podpořeno (dohromady v obou uzávěrkách) cca 160 Hop On projektů.

Seznam Widening zemí (zdroj):
Členské státy EU: Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko.
Nejvzdálenějších regiony EU: Francie: Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Réunion, Saint-Martin; Portugalsko: Azory, Madeira; Španělsko: Kanárské ostrovy.
Země asociované k Horizontu Evropa (stav k 1. 6. 2022): Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Kosovo, Maroko, Moldavsko, Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 17. 1. 2023.
Upraveno 3. 8. 2023 (změna kontaktní osoby).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 17.01.2023 13:05

Akce dokumentů

Kategorie: