E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů

Stále je otevřená výzva Grantové agentury České republiky (GA ČR) k podávání návrhů projektů základního výzkumu „Podpora ERC žadatelů“. Výzva je otevřená průběžně, podpora bude poskytována od vyhlášení výzvy do roku 2022.

Pokud chcete podat přihlášku do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz)

Cílem výzvy je zvýšit úspěšnost českých žadatelů o ERC granty. Grant „Podpora ERC žadatelů“ svému řešiteli umožní strávit zahraniční výzkumnou stáž v týmu úspěšného řešitele ERC projektu (Principal Investigator), který funguje během stáže jako mentor. Délka stáže je 3 až 6 kalendářních měsíců. Během stáže by řešitel grantu „Podpora ERC žadatelů“ měl využít zkušeností mentora při přípravě své vlastní žádosti o ERC grant. Součástí návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“ je písemný souhlas zahraničního pracoviště a řešitele ERC grantu – mentora.

Navrhovatelem grantu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze:
► řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího Juniorského projektu GA ČR nebo
► řešitel ukončeného Juniorského projektu GA ČR,
který byl v posledním hodnocení provedeném před podáním žádosti o projekt „Podpora ERC žadatelů“ hodnocen jako „splněno“ nebo „vynikající“.

Jednou z podmínek úspěšného řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ je povinnost řešitele vypracovat a podat návrh ERC projektu (StartingConsolidator, výjimečně Advanced Grant) s hostitelskou institucí v ČR, a to v nejbližší výzvě (pro kterou je řešitel způsobilý) vyhlášené po ukončení řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ nebo ve výzvě bezprostředně následující, nejpozději však do 700 dní po ukončení řešení tohoto projektu. Do této lhůty se nezapočítává období strávené na mateřské/rodičovské dovolené.

ERC granty podporují špičkový badatelský výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou vynikající individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Jinak nejsou projekty nijak tematicky omezeny. Granty jsou udělovány až na 5 let.
O ERC grantech (sekce ALL ABOUT ERC FUNDING).
O ERC grantech pro české zájemce – základní informace, novinky, akce, národní kontakt etc..

Kontaktní osoba pro projekty GA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 10. 4. 2018.
Úprava 9. 4. 2019 (odkaz na aktuální pravidla).
Úprava 1. 4. 2020 (změna kontaktní osoby).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 10.04.2018 08:35

Akce dokumentů