E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGA ČR: Výzva k podání návrhů americko-českých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ve spolupráci s agenturou Spojených států NSF vyhlásila výzvu pro podávání návrhů projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva má kontinuální uzávěrku, podmínkou je, že česká část návrhu projektu musí být doručena do GA ČR do 7 dnů po podání návrhu ze strany Spojených států.

Pokud plánujete podání projektového návrhu do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy žádosti.

Do projektu musí být zapojen český a americký partner, přičemž český partner podává přihlášku GA ČR a americký partner NSF. V této výzvě plní roli Lead Agency americká agentura, hodnocení projektu po vědecké stránce bude tedy provádět pouze americká agentura NSF. Na straně GA ČR bude provedena formální kontrola a kontrola financí, které se řídí dokumentem Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) 2022 – GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace.

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu a vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Specifickou povinnou přílohou při podávání žádosti je jednostránkový cover sheet obsahující název projektu, jméno navrhovatele a dalších členů týmů a rozšířený abstrakt, vše v anglickém jazyce.

Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu v následujících oborech:

  • Artificial Intelligence
  • Nanotechnology
  • Plasma Science

Kontaktní osoba pro GA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 30. 9. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 30.09.2021 09:50

Akce dokumentů