E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGA ČR: Výzva k podání návrhů polsko-českých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ve spolupráci s polskou agenturou NCN vyhlásila výzvu pro podávání návrhů projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Uzávěrka pro českou část přihlášky je 22. 12. 2021, uzávěrka pro polskou část podávanou agentuře NCN je 15. 12. 2021.

Pokud plánujete podání projektového návrhu do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy žádosti.

Do projektu musí být zapojen český a polský partner, přičemž český partner podává přihlášku GA ČR a polský partner NCN. V této výzvě plní roli Lead Agency polská agentura, hodnocení projektu po vědecké stránce bude tedy provádět pouze polská agentura NCN. Na straně GA ČR bude provedena formální kontrola a kontrola financí, které se řídí dokumentem Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) 2022 – GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace.

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu a vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena.

Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu v následujících oborech:

  • technické vědy
  • vědy o neživé přírodě
  • lékařské a biologické vědy
  • společenské a humanitní vědy
  • zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Kontaktní osoba pro GA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 24. 9. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 24.09.2021 13:10

Akce dokumentů