E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOnline workshop pro žadatele o ERC granty: první část (16–18/5/2023)

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC pořádají Online workshop pro žadatele o granty ERC (European Research Council).

Online
Kdy: 16. 5. 2023 (Physical Sciences and Engineering – PE)
         17. 5. 2023 (Social Sciences and Humanities – SH)
         18. 5. 2023 (Life Sciences – LS)

Informace o akci a registrace – Pozvánka a podrobné pokyny.
Zájemci o účast na workshopu by se měli zaregistrovat co nejdříve,
i když materiály vyžadované pro účast na workshopu zašlou později – ale nejpozději do 2. 4. 2023.

Akce je určena pouze pro výzkumníky, kteří se chystají žádat o ERC grant v některé z výzev 2024 a na svém návrhu již pracují, zejména žadatelům o Starting či Consolidator (žadatelé o Advanced či Synergy jsou rovněž vítáni).

Výzkumníkům, kteří plánují žádat o ERC grant, účast na workshopu velmi doporučujeme.

Předpokládá se, že účastníci workshopu využívají podporu své (potenciální) hostitelské instituce. Proto prosíme zájemce o účast na workshopu z Přírodovědecké fakulty, aby (pokud tak již neučinili) co nejdříve kontaktovali Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz) – výzkumníci se sice na workshop registrují sami, ale současně musí být na seznamu zájemců, který musí (potenciální) hostitelská instituce do 2. 4. 2023 zaslat organizátorům.

Podmínkou účasti na workshopu je zaslání následujících materiálů o žadateli a plánovaném projektu:

 • Předběžný akronym a název projektu.
 • Zvolený hodnotící panel.
 • Abstrakt projektu (maximálně 2000 znaků včetně mezer)
 • CV žadatele (maximálně 2 strany)
 • Přehled dosažených výsledků žadatele ​(maximálně 2 strany) –
  – Early achievements track-record pro žadatele o ERC Starting či Consolidator Grant
  – 10 years track-record pro žadatele o ERC Advanced Grant

Vše musí být zpracováno podle pravidel ERC přihlášky – odkazy na potřebné pokyny a templáty jsou uvedeny v pozvánce na workshop – a zasláno organizátorům workshopu do 2. 4. 2023. Všechny zaslané materiály budou pokládány za důvěrné. Kvalita zaslaných podkladů bude rozhodující pro účast na workshopu.
Materiály musí před zasláním organizátorům projít konzultací s Oddělením projektového řízení.
POZOR:
Nově musí dojít k dohodě mezi žadatelem, příslušným pracovištěm a vedením fakulty o tom, za jakých podmínek bude projekt řešen, pokud v ERC soutěži uspěje, a tato dohoda musí být schválena Kolegiem děkana.

Co je ERC

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny. ERC grant poskytuje svému držiteli finanční nezávislost s velkou mírou flexibility.

 • ERC Starting Grants jsou určeny pro vědce 2-7 let po PhD, kteří si budují svůj nezávislý výzkumný tým nebo program. Granty jsou udělovány až na 5 let s rozpočtem až 1,5 milionu EUR.
 • ERC Consolidator Grants jsou určeny pro vědce 7-12 let po PhD, kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu nebo výzkumného programu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat. Granty jsou udělovány až na 5 let s rozpočtem až 2 miliony EUR.

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok.

Další informace o ERC na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte nás prosím, i pokud plánujete nebo zvažujete podání ERC projektového návrhu v delším časovém horizontu (např. 1–2 roky), abyste mohli plně využít podporu, která se žadatelům o ERC granty nabízí.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 2. 3. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom. 

 

Publikováno: Čtvrtek 02.03.2023 14:25

Akce dokumentů