E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Consolidator Grants 2023: interní pokyny

Evropská výzkumná rada – European Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Consolidator Grants (ERC CoG). Tyto granty jsou určeny pro vědce 7-12 let po PhD, kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu nebo programu, ale stále jej potřebují rozšířit nebo konsolidovat. Uzávěrka je 2. 2. 2023.

Vzhledem k časové náročnosti přípravy kvalitní ERC žádosti, by žadatelé o ERC CoG granty v této výzvě měli již na své žádosti intenzivně pracovat – a být již v kontaktu s Oddělením projektového řízení. Pokud s námi ještě v kontaktu nejste a o podání žádosti uvažujete, kontaktujte prosím ihned Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Uvažujete o podání žádosti o jakýkoli ERC grant v horizontu 1–2 let? Kontaktujte nás už teď, abyste mohli plně využít veškerou podporu, která se potenciálním uchazečům o ERC projekty nabízí. O ERC a o podpoře žadatelům na fakultních stránkách.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

POZOR: Podle Opatření rektora č. 37/2020 musí být předběžná verze kompletního návrhu projektu zaslána na rektorát měsíc před uzávěrkou, tedy do 2. 1. 2023, a to prostřednictvím projektového oddělení fakulty. Bez splnění této podmínky rektorát nevystaví povinnou přílohu Commitment of the host institution. Předpokládá se, že půjde o předběžnou verzi projektového návrhu, na kterém bude žadatel po zbývající měsíc ještě intenzivně pracovat – nicméně už z předběžné verze musí být zřejmé, že půjde o návrh kvalitní.

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

 1. Zajistili, aby do 23. 12. 2022 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, napsali e-mailem (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz), že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
 2. Do 23. 12. 2022  zaslali (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz) předběžnou verzi kompletního návrhu projektu k zaslání na rektorát.
 3. V projektovém návrhu,
  který je podáván elektronicky prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal, uvedli: 
  Your organisation: UNIVERZITA KARLOVA, PIC: 999923434.
  Main Host Institution Contact: Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz.
  First name: Tomáš; Last name: Palatý; E-Mail: tomas.palaty@natur.cuni.cz; Position in org.: Horizon Europe officer;
  Department: Project Management Department; Street: Albertov 6; Town: Prague 2; Postcode: 128 00;

  Country: Czechia; Phone: +420 221951119
  Contact PersonKlára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz
  Contact Person: Adéla Jiroudková, adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím 
Funding & Tender Opportunities Portal.

Pokud budete mít během přípravy projektu jakékoli dotazy, prosím, neváhejte se na nás obrátit
(na klara.sobotikova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).


ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny. ERC grant poskytuje svému držiteli finanční nezávislost s velkou mírou flexibility.

ERC CoG může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem až 2 miliony EUR, další 1 milion EUR lze získat v odůvodněných případech na „nastartování projektu“ například na nákup nezbytných přístrojů.

O ERC CoG se mohou ucházet výzkumníci v rozmezí 7 až 12 let po získání titulu PhD, počítáno k datu 1. 1. 2023 – tedy ti, kteří získali PhD v období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2015 (včetně). Od doby uplynulé od získání PhD lze odečíst například dobu strávenou na rodičovské dovolené.

Konkurenceschopný uchazeč o ERC CoG by měl být schopen doložit svou zralost a nezávislost, například vydáním minimálně několika významných publikací bez účasti svého PhD školitele (nebo jako hlavní autor), být zvaným řečníkem na mezinárodních konferencích a podobně – podrobnosti v pracovním programu. Pro uchazeče o CoG je také relevantní, zda spolupracuje na evropské/světové úrovni se špičkami ve svém oboru, případně zda se podílel na „výchově“ vynikajících začínajících vědců (doktorandů nebo postdoků).

ERC granty patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost ve výzvě ERC CoG 2021 byla přibližně 11,8% (zdroj).

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok.

Další informace:

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 29. 9. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 29.09.2022 09:15

Akce dokumentů