E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Advanced Grants 2023: připomenutí výzvy, interní pokyny

Připomínáme, že se blíží uzávěrka výzvy Evropské výzkumné radyEuropean Research Council (ERC),
k předkládání návrhů projektů ERC Advanced Grants (ERC AdG). Tyto granty jsou určeny pro mezinárodně etablované vědce, kteří v posledních 10 letech významně ovlivnili svůj obor dosažením přelomových, vysoce originálních výsledků. Uzávěrka je 23. 5. 2023.

14. 3. 2023 (11:00–12:30) proběhne webinář platformy Crowdhelix pro žadatele o ERC AdG.
Informace o akciRegistrace.

Crowdhelix je placená mezinárodní platforma, jejímž je Univerzita Karlova členem.

Pokud vážně uvažujete o podání žádosti do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve 
Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Uvažujete o podání žádosti o jakýkoli ERC grant v horizontu 1–2 let? Kontaktujte nás už teď, abyste mohli plně využít veškerou podporu, která se potenciálním uchazečům o ERC projekty nabízí. O ERC a o podpoře žadatelům na fakultních stránkách.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

POZOR, podle Opatření rektora č. 9/2023 musí do jednoho měsíce před uzávěrkou,
tedy do 23. 4. 2023:

 1. Dojít k dohodě mezi žadatelem, příslušným pracovištěm a vedením fakulty o tom, za jakých podmínek bude projekt řešen, pokud v ERC soutěži uspěje, a tato dohoda musí být schválena Kolegiem děkana.
  TOTO JE NOVÝ POŽADAVEK PLATNÝ OD 1. 3. 2023.
 2. Předběžná verze kompletního návrhu projektu musí být zaslána na rektorát, a to prostřednictvím projektového oddělení fakulty. Předpokládá se, že půjde o předběžnou verzi projektového návrhu, na kterém bude žadatel po zbývající měsíc ještě intenzivně pracovat – nicméně už z předběžné verze musí být zřejmé, že půjde o návrh kvalitní.

Bez splnění těchto podmínek rektorát nevystaví povinnou přílohu žádosti
Commitment of the Host Institution.

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

 1. Kontaktovali Oddělení projektového řízení (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz) CO NEJDŘÍVE, aby bylo možné zajistit podporu podání projektového návrhu Kolegiem děkana.
 2. Domluvili se na podmínkách, za kterých bude projekt řešen, pokud v ERC soutěži uspěje, s vedoucím svého pracoviště a případně s proděkanem příslušné sekce a zajistili, aby do 7. 4. 2023 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, potvrdili e-mailem (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz), že této dohody bylo dosaženo a že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
 3. Do 7. 4. 2023 zaslali (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz) předběžnou verzi kompletního návrhu projektu k zaslání na rektorát.
 4. V projektovém návrhu,
  který je podáván elektronicky prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal, uvedli: 
  Your organisation: UNIVERZITA KARLOVA, PIC: 999923434.
  Main Host Institution Contact: Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz.
  First name: Tomáš; Last name: Palatý; E-Mail: tomas.palaty@natur.cuni.cz; Position in org.: Horizon Europe officer;
  Department: Project Management Department; Street: Albertov 6; Town: Prague 2; Postcode: 128 00;

  Country: Czechia; Phone: +420 221951119
  Contact PersonKlára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz
  Contact Person: Adéla Jiroudková, adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím 
Funding & Tender Opportunities Portal.

Pokud budete mít během přípravy projektu jakékoli dotazy, prosím, neváhejte se na nás obrátit
(na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).


 • Výzva ERC AdG 2023 – základní informace, podmínky, rozhraní pro stažení templátů a podání přihlášky.
 • ERC Work Programme 2023 – závazné základní informace o výzvách 2023 včetně ERC AdG
  – žadatelům i zájemcům o ERC granty doporučujeme si tento dokument přečíst 
  (je stručný a přehledně strukturovaný a snadno v něm identifikujete ty části, které se Vás týkají).
 • Information for Applicants to the Advanced Grant Call 
  – podrobné instrukce k sepsání návrhu.

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny. ERC grant poskytuje svému držiteli finanční nezávislost s velkou mírou flexibility.

ERC AdG může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem až 2,5 milionu EUR, další až 1 milion EUR lze získat v odůvodněných případech na „nastartování projektu“ například na nákup nezbytných přístrojů.

Konkurenceschopný uchazeč o ERC AdG by měl v posledních 10 letech mít minimálně 10 publikací jako hlavní autor v mezinárodních vědeckých časopisech (multidisciplinárních nebo předních v daném oboru), dále například 10 příspěvků jako zvaný řečník na zavedených mezinárodních konferencích, podíl na organizaci 3 zavedených mezinárodních konferencí (jako člen steering / organising committee) a podobně – podrobnosti v pracovním programu. Pro uchazeče o AdG je také relevantní, zda spolupracují na světové úrovni se špičkami ve svém oboru, případně měli zásadní podíl na nastartování kariéry vynikajících výzkumníků (například zda někteří z jejich bývalých doktorandů či postdoků získali ERC Starting nebo Consolidator granty).

ERC granty patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost ve výzvě ERC AdG 2021 byla 14,6% (zdroj), výzvě ERC AdG 2020 byla 7,8% (zdroj).

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok.

Další informace:

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 27. 2. 2023.
Aktualizováno 16. 3. 2023 (informace o semináři).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 27.02.2023 14:10

Akce dokumentů