E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEuropean Research Council (ERC): harmonogram výzev 2023

Evropská výzkumná radaEuropean Research CouncilERC zveřejnila informace o výzvách plánovaných na rok 2023, s uzávěrkami na podzim 2022 a v roce 2023. Dále dochází k drobným změnám v pravidlech oproti minulým letům.

Pokud plánujete podání projektového návrhu do některé z aktuálních výzev ERC, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Kontaktujte nás prosím, i pokud plánujete nebo zvažujete podání návrhu ERC projektu v delším časovém horizontu (např. 1-2 roky), abyste mohli plně využít podporu, která se žadatelům o ERC granty nabízí.
O ERC na stránkách Přírodovědecké fakulty – včetně informací o podpoře nabízené (potenciálním) žadatelům.

 • ERC Work Programme 2023 – Informace o výzvách, kritéria způsobilosti, požadavky kladené na předkladatele a podobně; pravidla a logika výzev zůstávají napříč roky velmi konzistentní. Žadatelům i zájemcům o ERC granty doporučujeme si tento dokument přečíst (je stručný, přehledně strukturovaný a snadno v něm identifikujete ty části, které se Vás týkají).

ERC výzvy v rámci pracovního programu 2023

 • ERC Starting Grants 
  Granty pro vědce 2-7 let po PhD (k datu 1. 1. 2023), 
  kteří si budují svůj nezávislý výzkumný tým nebo program. 
  ► Délka projektu až 5 let.
  ► Maximální výše grantu 1,5 milionu euro (plus až 1 milion euro na „dodatečné náklady“ např. nákup přístrojů).
  ► Otevření: 12. 7. 2022, uzávěrka: 25. 10. 2022.
  Fakultní aktualita k vyhlášené výzvě – včetně interních pokynů.
   
 • ERC Synergy Grants 
  Multidisciplinární projekty 2-4 vědců z různých oborů. Synergie mezi zapojenými obory je klíčová a musí umožňovat dosažení průlomových objevů, které by nebyly možné, pokud by zapojení vědci pracovali samostatně. Každý z těchto hlavních řešitelů musí svým profilem odpovídat konkurenceschopnému žadateli o ERC StartingConsolidator, nebo Advanced Grant v závislosti na fázi své kariéry.
  ► Délka projektu až 6 let.
  ► Maximální výše grantu 10 milionů euro (plus až 4 miliony euro na „dodatečné náklady“ např. nákup přístrojů).
  ► Otevření: 13. 7. 2022, uzávěrka: 8. 11. 2022.
  Fakultní aktualita k vyhlášené výzvě – včetně interních pokynů.
   
 • ERC Consolidator Grants 
  Granty pro vědce 7-12 let po PhD (k datu 1. 1. 2023), kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu nebo výzkumného programu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat.
  ► Délka projektu až 5 let.
  ► Maximální výše grantu 2 miliony euro (plus až 1 milion euro na „dodatečné náklady“ např. nákup přístrojů).
  ► Otevření: 28. 9. 2022, uzávěrka: 2. 2. 2023.
   
 • ERC Advanced Grants 
  Granty pro mezinárodně etablované vědce, kteří v posledních deseti letech významně ovlivnili svůj obor.
  ► Délka projektu až 5 let.
  ► Maximální výše grantu 2,5 milionu euro (plus až 1 milion euro na „dodatečné náklady“ např. nákup přístrojů).
  ► Otevření: 8. 12. 2022, uzávěrka: 23. 5. 2023.
   
 • ERC Proof of Concept Grants 
  Žádosti mohou podávat pouze úspěšní řešitelé ERC grantů. Cílem je ověřit inovační potenciál výsledku získaného v rámci řešení financovaného ERC projektu.
  ► Uzávěrky: 24. 1. 2023, 20. 4. 2023, 14. 9. 2023.
   

Změny oproti loňsku

 • Pro výpočet „okna způsobilosti“ žadatelů o granty ERC Starting a Consolidator se nově používá datum úspěšné obhajoby (nikoli datum udělení titulu) PhD.
 • „Okna způsobilosti“ žadatelů o granty ERC Starting a Consolidator může být nově prodlouženo o dobu po kterou výzkumník žádal o azyl nebo byl obětí přírodní katastrofy.
  (Dále lze stále „okno způsobilosti“ prodloužit z důvodu mateřství či otcovství, dlouhodobé nemoci žadatele či blízkého člena rodiny, výkonu vojenské nebo jiné podobné služby, nebo klinického výcviku.)

Co je ERC

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny. ERC grant poskytuje svému držiteli finanční nezávislost s velkou mírou flexibility.
O ERC na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Další informace:

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 28. 7. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 28.07.2022 15:20

Akce dokumentů

Kategorie: