E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Horizont Evropa – ERA Talents: výzva vyhlášena

V rámci programu Horizont Evropa, části Widening participation and spreading excellence (Widening) byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů Fostering balanced brain circulation – ERA Talents. Uzávěrka je 15. 11. 2022.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).
Viz též Praktické informace k Horizontu Evropa na fakultních stránkách.

Cílem výzvy je posílit interoperabilitu kariér a zaměstnatelnost výzkumných a inovačních talentů napříč akademickým a neakademickým sektorem. Z projektů by měly těžit zejména takzvané „widening země“ (widening countries, mezi které patří i Česko). V rámci projektů ERA Talents budou financovány stáže (secondments), na které mohou být vysíláni:

  • výzkumníci (ale NE doktorandi), kteří mají získat specifické, aktuálně potřebné dovednosti v neakademickém sektoru,
  • zaměstnanci z oblasti podpory výzkumu a inovací – knowledge brokers, data stewards, research managers, research infrastructure operators, knowledge and technology transfer officers, kteří si mají zlepšit své schopnosti podporovat výzkum a inovace.

Projekt má řešit konsorcium minimálně 3 institucí ze 3 zemí EU nebo asociovaných k programu Horizont Evropa, z toho alespoň 2 instituce ze 2 widening zemí – v praxi budou konsorcia pravděpodobně muset být větší. Nutné je zapojení institucí z neakademického sektoru (to mohou být například podniky, nezávislé výzkumné infrastruktury, státní správa, organizace občanské společnosti, kulturní instituce, nemocnice etc.). Koordinátor projektu musí být z widening země.

  • Financované stáže musí být mezisektorové (z akademického do neakademického sektoru nebo naopak) a zahrnovat „widening prvek“ (vyslání z nebo do widening země).
  • Jeden zaměstnanec může být vyslán na 3–24 měsíců celkem, tato doba může být rozdělena na více kratších stáží na jedné či více institucích.
  • Pro zaměstnance vyslané z widening země je povinná reintegrační fáze.

Projekt by měl obsahovat strategii, jak získat různorodé spektrum talentů – zaměstnanců vysílaných na stáže. Také je kladen důraz na mentoring vysílaných zaměstnanců. Délka projektu je až 4 roky, předpokládaný rozpočet 1–3 miliony euro na celou dobu trvání projektu. Evropská komise předpokládá, že bude financováno portfolio přibližně 12 projektů – pravděpodobně bude snaha, aby se tyto projekty vzájemně doplňovaly. Výzva klade důraz na experimentování s cílem vyvinout dobré praxe pro mezisektorovou výměnu talentů, ze které by těžily widening země.

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
O programu Horizont Evropa na fakultních stránkách.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 20. 6. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 20.06.2022 15:15

Akce dokumentů