E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont Evropa – ERA Talents: plánovaná výzva

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si, prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


V rámci programu Horizont Evropa, části Widening participation and spreading excellence (Widening) se připravuje výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů Fostering balanced brain circulation – ERA Talents. Otevření výzvy je plánováno na 29. 6. 2022, uzávěrka na 15. 11. 2022.

15. 6. 2022 (14:00–15:00) proběhne informační webinář k této výzvě.
Stránka akce a odkaz pro registraci.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).
Viz též Praktické informace k Horizontu Evropa na fakultních stránkách.

Cílem výzvy je „boost interoperability of careers and employability of research and innovation talents across sectors“ tedy mezi akademickým a neakademickým sektorem. Z projektů by měly těžit zejména takzvané „Widening země“ (widening countries, mezi které patří i Česko). V rámci projektů ERA Talents budou financovány stáže (secondments), na které mohou být vysíláni:

  • výzkumníci (ale NE doktorandi), kteří získají specifické, aktuálně potřebné dovednosti v neakademickém sektoru,
  • zaměstnanci z oblasti podpory výzkumu a inovací – knowledge brokers, data stewards, research managers, research infrastructure operators, knowledge and technology transfer officers.

Projekt má řešit konsorcium minimálně 3 institucí ze 3 zemí EU nebo asociovaných k programu Horizont Evropa, z toho alespoň 2 instituce ze 2 Widening zemí – v praxi budou konsorcia pravděpodobně muset být větší. Nutné je zapojení institucí z neakademického sektoru (to mohou být například podniky, nezávislé výzkumné infrastruktury, státní správa, organizace občanské společnosti, kulturní instituce, nemocnice etc.). Koordinátor projektu musí být z Widening země.

  • Financované stáže musí být mezisektorové (z akademického do neakademického sektoru nebo naopak) a zahrnovat „Widening prvek“ (vyslání z nebo do Widening země).
  • Jeden zaměstnanec může být vyslán na 3–24 měsíců celkem, tato doba může být rozdělena na více kratších stáží na jedné či více institucích.
  • Pro zaměstnance vyslané z Widening země je povinná reintegrační fáze.

Projekt by měl obsahovat strategie, jak získat „diverse audience of talents“ – různorodé spektrum zaměstnanců vysílaných na stáže. Také je kladen důraz na mentoring vysílaných zaměstnanců. Délka projektu je až 4 roky, předpokládaný rozpočet 1–3 miliony euro na celou dobu trvání projektu. Evropská komise předpokládá, že bude financováno portfolio přibližně 12 projektů – pravděpodobně bude snaha, aby se tyto projekty vzájemně doplňovaly. Výzva klade důraz na experimentování s cílem vyvinout dobré praxe pro mezisektorovou výměnu talentů, ze které by těžily Widening země.

Osobně mám pocit, že tu Komise vyvinula další grantové schéma, které se téměř nikomu nehodí – a že tedy pokud se najde někdo, kdo ho dokáže smysluplně využít a napíše kvalitní projektový návrh, mohl by mít vyšší šanci na získání financování, než je v Horizontu Evropa obvyklé.

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
O programu Horizont Evropa na fakultních stránkách.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 1. 6. 2022.
Aktualizováno 16. 6. 2022 (odstraněna informace o webináři).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 01.06.2022 14:20

Akce dokumentů