E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCOST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: připomínka

Připomínáme uzávěrku pro předkládání návrhů na nové mezinárodní Akce COST (COST Actions) programu COST (European Cooperation in Scientific and Technical Research), která je 5. 9. 2019.

Pokud se plánujete zapojit do návrhu podávaného do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

► Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro českou vnitrostátní proceduru
     přistoupení k Akci COST: Romana Hogenová.

► Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro mezinárodní program COST:
     Klára Sobotíková.

Program COST je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu, přičemž klade důraz na multisciplinatitu projektů a zapojování mladých výzkumníků. V rámci Akcí COST jsou podporovány pouze „networkingové“ aktivity (krátkodobé výměny výzkumníků v délce 5 – 90 dní; pořádání setkání, workshopů a konferencí), ale nikoli náklady na vlastní výzkum. Projekty jsou čtyřleté. 

Financování „networkingových“ aktivit mezinárodních Akcí COST
V rámci každé Akce COST má pouze jedna instituce funkci držitele grantu (Grant Holder). Ta prostřednictvím elektronického systému e-cost proplácí přímo jednotlivým účastníkům (osobám) cestovné a další příspěvky spojené s účastí na aktivitách Akce (podrobná pravidla viz COST Vademecum). Pouze když například některý z účastníků pořádá pro Akci workshop nebo letní školu, dostane jeho instituce od držitele grantu příspěvek na organizaci. Může se stát, že Akce nemá dostatečný rozpočet na financování cestovného pro všechny účastníky některé své akce, v takovém případě si (někteří) účastníci financují náklady spojené z cestou z vlastních zdrojů.

Poznámka: Program také umožňuje zapojit se do již běžící Akce COST.
Aktualita k nově schváleným akcím na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Minimální požadavky na návrh nové Akce COST:

Podpora v České republice: Inter-COST
Výzkumníci z České republiky, kteří se již úspěšně zapojili do mezinárodní Akce COST a absolvovali vnitrostátní proceduru přijímání projektu COST v ČR (kontaktní osoba pro tuto proceduru na Přírodovědecké fakultě je Romana Hogenová), se mohou ucházet o granty z podprogramu Inter-COST, které umožňují částečně financovat náklady na výzkum spojený s účastí v Akci COST.
Stránka českého programu Inter-COST.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 2. 7. 2019.
Upraveno 10. 7. 2019 (doplněna informace o vyjádření k Brexitu).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 02.07.2019 09:20

Akce dokumentů