E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCHIST-ERA: otevřená výzkumná data – výzva pro mezinárodní projekty

Mezinárodní konsorcium CHIST-ERA vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů zaměřených na Open & Re-usable Research Data & Software. Uzávěrka je 14. 12. 2022.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím
v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Cílem výzvy je vytvořit vhodné podmínky pro výzkum založený na otevřených nebo sdílených datech a softwaru a to v jakékoli vědní oblasti. Projekty by se měly zaměřit na výzvy spojené s otevřenými výzkumnými daty a softwarem v souvislosti s jejich možným opětovným využitím.

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy, doporučená velikost konsorcia je 3 až 6 partnerů. Doba řešení projektu je 24 měsíců. Doporučený rozpočet pro celé konsorcium je 250 000 až 500 000 EUR. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.
Země zapojené do výzvy:
Belgium, Brazil, Czech Republic, France, Lithuania, Luxembourg, Poland, Slovakia, Switzerland, Turkey, United Kingdom.

Pro české uchazeče bude maximální míra financování 85 %, celková částka podpory TA ČR pro české uchazeče v této výzvě je 500 000 EUR (předpokládá se, že TA ČR podpoří 3 až 5 projektů).

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online systému CHIST-ERA pro podávání žádostí. Současně musí čeští účastníci k datu uzávěrky odevzdat TA ČR povinné národní přílohy.

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky a některé přílohy samotné zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 12. 9. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 12.09.2022 15:50

Akce dokumentů