E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníClimate and Cultural Heritage: výzva pro mezinárodní projekty

Iniciativy Cultural Heritage and Global Change (JPI CH), Connecting Climate Knowledge for Europe (JPI Climate) a Belmont Forum vyhlásily výzvu k předkládání mezinárodních projektů Climate & Cultural Heritage (CCH): Collaborative research to address urgent challenges. Účast českých subjektů v projektech bude financovat MŠMT. Uzávěrka je 8. 9. 2023.

16. 5. 2023 proběhne webinář pro žadatele spojený se spuštěním platformy pro hledání projektových partnerů. Více o akci a odkaz pro registraci ve vyhlášení výzvy (viz Info Event and Matchmaking).

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti žádosti.

Výzva podpoří následující témata (podrobný popis témat v textu výzvy):

  • The Impact of Climate Change on Cultural Heritage
  • Cultural Heritage as a Resource for Climate Mitigation and Adaptation
  • Sustainable Solutions for Heritage

Do projektu musí být zapojeni alespoň 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy. Dále musí být do projektu zapojen alespoň jeden Societal Partner (Societal Partners jsou například tvůrci politik, zástupci průmyslu nebo občanské společnosti, kteří na projektu spolupracují, mají zvýšit jeho společenský dopad, ale zpravidla nejsou způsobilí k financování v rámci výzvy). Projektové konsorcium musí být transdisciplinární. Délka projektu je až 36 měsíců. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.
Země zapojené do výzvy: Česko, Francie, Itálie, Litva, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Spojené království, Spojené státy americké, Švýcarsko. Země, které se možná také zapojí do výzvy: Belgie, Brazílie, Irsko, Španělsko, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko.

Z Česka mohou být v této výzvě financovány pouze organizace pro výzkum a šíření znalostí. Finanční alokace pro účast českých institucí ve výzvě je 500 000 euro.

Projektové návrhy budou podávány elektronicky prostřednictvím Belmont Forum Grant Operations. Současně musí čeští účastníci k datu uzávěrky (8. 9. 2023) odevzdat MŠMT čestné prohlášení o způsobilosti k řešení projektu a rozpis způsobilých nákladů projektu podepsaný statutárním zástupcem.

Podpisy čestného prohlášení a rozpisu způsobilých nákladů statutárním zástupcem a jejich odeslání prostřednictvím datové schránky zprostředkuje Oddělení projektového řízení, proto je nezbytné, aby nás zájemci o účast kontaktovali v dostatečném předstihu (na holikovmart@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 27. 4. 2023.
Upraveno 3. 8. 2023 (změna kontaktní osoby).
Upraveno 8. 8. 2023 (odkaz na aktualizovano verzi textu výzvy).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 27.04.2023 09:50

Akce dokumentů