E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCircular Bio-Based Europe: mezinárodní projekty v oblasti biotechnologií – výzva otevřena

Technologická iniciativa Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů. Některá z témat výzvy se zdají potenciálně zajímavá například pro výzkumníky z oblasti biochemie nebo biologie související s biotechnologiemi. Uzávěrka je 22. 9. 2022.

7. 6. 2022 proběhl online informační den k této výzvě.
Zde naleznete prezentaci z této akce.

CBE JU je jedním z Evropských partnerství přidružených k programu Horizont Evropa.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).
Viz též Praktické informace k Horizontu Evropa na fakultních stránkách.

12 témat výzvy 

► Popis každého tématu na Funding & Tender Opportunities Portal se otevře po kliknutí na název.

Innovation Actions

Research and Innovation Actions

Coordination and Support Actions

  • HORIZON-JU-CBE-2022-S-01 Developing and validating monitoring systems of environmental sustainability and circularity: collection of best practices and benchmarks.

Typy projektů

Pro výzkumníky z Přírodovědecké fakulty jsou relevantní především následující typy projektů:

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% (není-li explicitně uvedeno jinak) pro ostatní.
  • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem. V rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Projekty typu RIA a IA mohou řešit pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont Evropa, obecně se konsorcia nejčastěji skládají z 8–25 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

Horizont Evropa – o konsorciálních projektech na fakultních stránkách.

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 22. 6. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Středa 22.06.2022 12:40

Akce dokumentů