E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČesko-bavorská vysokoškolská agentura: akademické projekty a mobilita

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) nabízí granty a stipendia zaměřená na podporu česko-bavorské spolupráce.

Aktuálně jsou otevřené následující výzvy:

Česko-bavorské akademické projekty v roce 2022

 • Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s českými partnery. Podporovány jsou například česko-bavorské konference, vědecké workshopy, semináře, exkurze, projektové konzultace a podobně. Obzvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).
 • Žadatelem je vysoká škola v Bavorsku. Výše podpory může být až 5 000 EUR, vlastní finanční podíl na projektu je vítán, není ale nutnou podmínkou. Projekt musí být dokončen a vyúčtován do 12. 12. 2022.
 • Žádosti je možné podávat průběžně (do vyčerpání finančních prostředků).
 • Podrobné informace.

Bilaterální letní/zimní školy 2022

 • Program podporuje bilaterální tematické letní nebo zimní školy pro studenty bavorských a českých vysokých škol. Podporovány jsou týdenní nebo několikatýdenní společné kurzy konané na bavorské nebo české vysoké škole, které by měly být otevřeny pro studenty více oborů či vysokých škol. Kurzy mohou být prezenční, online či hybridní.
 • Žadatelem je vysoká škola v Bavorsku. Výše podpory může být 1 000 – 10 000 EUR, vlastní finanční podíl na projektu je vítán, není ale nutnou podmínkou. Podpořené kurzy se musí uskutečnit a být vyúčtovány do začátku prosince 2022.
 • Žádosti je možné podávat průběžně (do vyčerpání finančních prostředků).
 • Podrobné informace.

Příspěvky na mobilitu v roce 2022

 • Podpora mobility z a do Bavorska – pro studenty vysokých škol, pedagogy a vědce z Bavorska a z České republiky na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty.
 • Žadatelem musí být vědec či pedagog některé z bavorských veřejných vysokých škol. Maximální příspěvek je 1000 EUR. Aktivita musí být dokončena a vyúčtována do 12. 12. 2022.
 • Žádosti je možné podávat průběžně (do vyčerpání finančních prostředků).
 • Podrobné informace.

Pobyty v Česku

Informace o stipendiích pro bavorské studenty a výzkumníky na pobyty v Česku najdete na stránkách BTHA pod záložkou Stipendia.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 7. 2. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 07.02.2022 15:50

Akce dokumentů