E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiodiversa: biodiverzita a ekosystémy – mezinárodní výzva

Iniciativa Biodiversa vyhlásila výzvu k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 30. 11. 2021.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Tematické zaměření výzvy:

  • Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity
  • Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs
  • Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcome

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy, z toho alespoň 2 musí být země EU nebo země asociované k programu Horizont Evropa – obvyklá velikost konsorcia bývá 4 až 6 partnerů ze 3 až 5 zemí. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.

Do výzvy jsou zapojeny tyto země: Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Tunisko a Turecko.

Financování účasti českých subjektů je navázáno na program TA ČR a MŽP Prostředí pro život. Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejich výsledky budou uplatnitelné v podmínkách ČR. Maximální míra podpory pro českou stranu projektu je 85%. Zapojit se mohou výzkumné organizace, podniky nebo organizační složky státu. Celková alokace TA ČR na tuto výzvu je 730 000 EUR s maximální výší na projekt 300 000 EUR.

Projektové návrhy budou na mezinárodní úrovni podávány elektronicky koordinátorem projektu; současně musí čeští účastníci k datu uzávěrky pro pre-proposals odevzdat TA ČR prostřednictvím datové schránky povinné národní přílohy.

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 5. 10. 2021.
Úprava 5. 11. 2021 (odebrány odkazy na webináře, přidán odkaz na záznam webináře).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 05.10.2021 16:15

Akce dokumentů