E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVeřejná soutěž MZ: projekty zdravotnického výzkumu a vývoje – dopady COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vyhlásilo veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje v oblasti dopadů pandemie COVID-19 na zdravotní péči v ČR. Uzávěrka soutěže je 23. 11. 2021.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Podpora je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

V rámci této soutěže budou podpořeny projekty zaměřené na analýzu dopadů pandemie COVID-19 na zdravotní péči v ČR ve vybraných oborech, včetně analýzy dopadů přijatých diagnostických a terapeutických opatření na prognózou pacientů s onemocněním COVID-19. Doporučené zaměření projektových návrhů je uvedeno v Zadávací dokumentaci od str. 12. Předpokládaná délka projektů je 9 až 21 měsíců (začátek 1. 4. 2022).

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 20. 10. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Středa 20.10.2021 15:55

Akce dokumentů