E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce

 Tato informace už není aktuální. Přečtěte si, prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ.


Program AKTION Česká republika - Rakousko podporuje projekty česko-rakouské spolupráce ve vědě a vzdělávání, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu a cílem je navázání dlouhodobé spolupráce. Nejbližší termín pro podávání návrhů projektů je 15. 9. 2023 (termíny pro podávání návrhů bývají každoročně 15. dubna, 15. září a 31. října).

Pokud plánujete podání žádosti, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Zahraniční oddělení (Vojtěch Bauer, vojtech.bauer@natur.cuni.cz).

Projekt předkládají společně český a rakouský partner. Délka řešení projektů nepřesahuje 1 rok. U všech typů aktivit jsou přednostně podporováni mladí vědci (do 10 let od ukončení doktorského studia). Mezi aktivity podporované v rámci projektů patří například:

  • projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
  • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
  • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
  • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
  • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
  • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
  • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 1. 3. 2023.
Úprava 31. 3. 2023 (změna kontaktní osoby).
Úprava 17. 4. 2023 (změna nejbližšího termínu uzávěrky).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 01.03.2023 08:00

Akce dokumentů