E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce

Program AKTION Česká republika - Rakousko podporuje projekty česko-rakouské spolupráce ve vědě a vzdělávání, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu a cílem je navázání dlouhodobé spolupráce. Nejbližší termín pro podávání návrhů projektů je 31. 10. 2022 (termíny pro podávání návrhů bývají každoročně 15. dubna, 15. září a 31. října).

Pokud plánujete podání žádosti, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Zahraniční oddělení (Pavla Pousková, pavla.pouskova@natur.cuni.cz).

Projekt předkládají společně český a rakouský partner. Délka řešení projektů nepřesahuje 1 rok. U všech typů aktivit jsou přednostně podporováni mladí vědci (do 10 let od ukončení doktorského studia). Mezi aktivity podporované v rámci projektů patří například:

  • projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
  • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
  • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
  • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
  • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
  • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
  • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 20. 9. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 20.09.2022 15:50

Akce dokumentů