E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOrganizační struktura

Organizační struktura Přírodovědecké fakulty UK

Organizační struktura fakulty je dána příslušným opatřením děkana - OD 02/2017 s dodatky (organigram,  číselník a anglické názvy pracovišť)

Orgány fakulty

Děkanát

Celofakultní pracoviště

Sekce biologie

Sekce chemie

Sekce geografie

Sekce geologie

Akce dokumentů