E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram rozvoje Přírodovědecké fakulty

Program rozvoje fakulty vychází z priorit rozvoje Univerzity Karlovy v Praze a jeho cílem je budovat moderní, efektivní, konkurenceschopnou fakultu, která bude pro české i zahraniční studenty a pedagogy přitažlivá a bude pro své absolventy znamenat jednoznačnou známku kvality.

Rozvojové aktivity se týkají všech základních oblastí života fakulty – vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, budování její infrastruktury a zajišťování investiční činnosti, oblasti zahraničních styků, vnějších vztahů, sociálního zabezpečení zaměstnanců a studentů.

Ve vzdělávací činnosti postavené na boloňských zásadách třístupňového vzdělávacího procesu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech bude u prvých dvou typů programů věnováno úsilí o vychování absolventů, kteří by se mohli v soutěži s absolventy jiných českých či zahraničních univerzit ucházet o doktorské studium. Absolventi doktorského studia představují vrcholný produkt fakulty, proto bude všestrannému zajištění doktorského studia věnována velká pozornost, jak z hlediska zajištění moderní přístrojové základny, tak zlepšených materiálních podmínek studentů.

Fakulta věnuje a bude věnovat mimořádnou podporu špičkovým vědecko-výzkumným týmům a zajištění moderního instrumentálního vybavení pracovišť.

BiocevBudování infrastruktury a investiční rozvoj fakulty je v současné době jednoznačně svázán se dvěma stěžejními záměry přesahujícími svými rozměry fakultní měřítka. Prvním projektem je záměr vybudovat biotechnologické a biomedicínské centrum výzkumu („BIOCEV“) ve Vestci u Prahy jakožto společný projekt Univerzity Karlovy (konkrétně Přírodovědecké fakulty a 1. lékařské fakulty) a šesti ústavů Akademie věd ČR. Důležitým rozvojovým faktorem bude rozšíření programů zaměřených na experimentální biotechnologie, jakož i zapojení „BIOCEVu“ do sítí evropských konsorcií „Euro-BioImaging“ a „INFRAFRONTIER“ v rámci „ESFRI“ (Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury), což posílí naši roli na poli celoevropského vzdělávání.

Kampus AlbertovDruhým projektem je záměr na vybudování „Biocentra“ a „Centra studia globálních změn“ v rámci realizace projektu „Kampus Albertov“. V tomto projektu sdružily síly Přírodovědecká fakulta, 1. lékařská fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta. Konečným cílem je vybudování nové společné vzdělávací a vědecko-výzkumné infrastruktury garantující novou kvalitu a excelenci především doktorských, ale i magisterských oborů těchto tří fakult, propojení jejich vědeckých a pedagogických kapacit a zvýšení konkurenceschopnosti v celoevropském měřítku.

V zahraniční oblasti budou aktivity fakulty zaměřeny na všestrannou podporu rozvoje mezinárodních styků jednotlivých pracovišť s prestižními zahraničními univerzitami a výzkumnými pracovišti, ze kterých budou profitovat magisterští a doktorští studenti tak, aby část své odborné přípravy mohli absolvovat v zahraničí. Fakulta bude podporovat evropské programy Erasmus, Leonardo, Ceepus i další, s jednoznačným důrazem na kvalitu jednotlivých projektů a přínos pro jejich účastníky.

V oblasti vnějších vztahů chce být fakulta spolehlivým partnerem středním školám, ostatním univerzitám, vysokým školám a ústavům Akademie věd ČR. Bude aktivně komunikovat i s širokou veřejností, jakožto rozhodující silou pro budování, všeobecné uznání, udržení a prohloubení prestiže své vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti.

Akce dokumentů