E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKampus Albertov

Projekt výstavby Biocentra a Globcentra na Albertově.

Centrální aktivitou v rozvoji fakulty jsou především pokračující práce nad dostavbou Kampusu Albertov, jehož cílem je vytvořit centrum, které bude sdružovat nejlepší výzkumné kapacity tří zúčastněných fakult (PřF, MFF a 1LF) v oblastech biomedicíny (Biocentrum) a studia globálních změn (Globcentrum) a vytvořit potenciál rozvoje těchto fakult, a tedy i Přírodovědecké fakulty do budoucna. Navrhovaná centra jsou koncipována jako pracoviště věnující se základnímu výzkumu propojenému s kvalitní pedagogickou činností, samozřejmě s důrazem na mezinárodně srovnatelné standardy. Centra umožní sdružit existující úspěšné badatelské skupiny a poskytnout rámec pro jejich spolupráci a další rozvoj. Logistické a prostorové propojení těchto skupin by mělo umožnit lépe využít stávajícího badatelského potenciálu zaměstnanců i studentů, přičemž výzkum v obou centrech má sloužit jako základna pro studium, zejména na magisterské a doktorské úrovni. V roce 2008 byla zpracována zátěžová studie Kampusu Albertov (03/2008 – PaP Servis) a na základě její diskuze a dalších požadavků byla poté zpracována i revize zátěžové studie Kampusu Albertov (09/2008 – RP servis). Obě zátěžové studie potvrdily reálnost výstavby v uvedených lokalitách, a to jak z hlediska objemových či kapacitních (z hlediska vybavení a předpokládaného zatížení dotčeného území), tak z hlediska předběžných vyjádření úředních orgánů.

Aktuální informace naleznete na webu projektu Kampus Albertov.

Akce dokumentů